Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ból głowy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ból głowy, problem

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ból głowy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ból głowy
fig. kłopot
sick headache - migrena

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

ból głowy
problem

Wordnet angielsko-polski

(something or someone that causes anxiety
a source of unhappiness
"New York traffic is a constant concern"
"it's a major worry")
strapienie, zmartwienie, troska, frasunek, zgryzota, utrapienie
synonim: concern
synonim: worry
synonim: vexation

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

koszmar (np. o przyjęciu, imprezie, sztuce teatralnej, filmie, książce, urlopie itp.)

gorzała, wóda

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Ból głowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. ból głowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If I talk about migraine, 40 percent of the population suffer episodic headaches.
Jeśli wspomnieć migrenę, to 40 procent społeczeństwa cierpi na epizodyczne bóle głowy.

TED

But the wealth of information at shoppers' fingertips presents a headache for retailers.

www.guardian.co.uk

But it has now become a political headache for the Obama administration.

www.guardian.co.uk

I've been asked to leave her place on many occasions; on account of a headache, too much work, being tired, a family member being ill, a friend being dead.

www.guardian.co.uk

However, after 10 minutes the smart aleck in me reared its head; I told her I had a headache and that she should book a taxi.

www.guardian.co.uk

It is the latest health and safety headache Tate Modern has had with art in the Turbine Hall.

www.guardian.co.uk

Every one I talk to today is trying to give me a headache.
Wszyscy, z którymi dzisiaj rozmawiam, próbują przyprawić mnie o ból głowy.

But I do remember that the next morning the headache was gone.
Ale naprawdę pamiętam, że następnego ranka ból głowy odszedł.

For 30 minutes. Then, you will get a headache and leave.
Na 30 minut, a potem, zacznie boleć cię głowa i wyjdziesz.

This is the reason why your headache didn't go away.
To z tego powodu, nie przeszedł ci ból głowy.

The doctor asked if I hadn't got a headache in my heart.
Lekarz pytał, czy ból głowy ma coś wspólnego z bólem serca?

I don't want to play games if you've got a headache.
Nie mam zamiaru się w nic bawić, skoro boli cię głowa.

I got this mother of a headache that won't go away.
Mam ten kolosalny ból głowy, który nie chce minąć.

I know how you feel. it gives me a headache.
Wiem, co pan czuje. Przyprawia mnie to o ból głowy.

That was my headache. You sound like you're in a great deal of pain.
To był mój ból głowy. to brzmiało tak jakbyś bardzo cierpiał.

But it's a headache if any one of them gets sick.
Ale to jest ból głowy jeżeli każdy ich staje się chory.

That is probably the overall issue giving us the greatest headache.
Prawdopodobnie spośród wszystkich problemów nad tym najbardziej łamiemy sobie głowę.

A journey like this ahead, and she has a headache.
Podróż jak ta, naprzód, i ona ma ból głowy.

I've got a headache and I don't like being accused!
Boli mnie głowa i nie lubię, żeby mnie oskarżano.

This must be my two teenage girls in the house headache.
To chyba mój ból głowy w stylu dwie nastolatki w domu.

I am too rich to have a headache like this, Walter.
Jestem za bardzo bogaty żeby mieć taki ból głowy, Walter.

This wasn't just a headache, it was the worst in her life.
To nie był zwykły ból głowy, był najgorszy w jej życiu!

Anyway, you know what the best cure for a headache is?
A wiesz, co jest najlepszym lekarstwem na ból głowy?

Well, I get a headache, and then it hits me.
Najpierw zaczyna boleć mnie głowa, a potem to się zaczyna.

Even though this headache is far worse than any punishment.
Nawet jeśli ten ból głowy jest... ...gorszy, niż jakakolwiek nałożona przez ciebie kara.

I can't find anything to explain that headache of yours.
Nie wiem jak wytłumaczyć te twoje bóle głowy.

No, but I woke up on the floor with a pounding headache.
Nie, ale obudziłem się na podłodze.

The French proposal is a diplomatic headache for both of us.
Propozycja Francji jest dyplomatycznie niezręczna dla nas obojga.

All that incense gave me a headache and I'm late for work.
Przez to kadzidło boli mnie głowa i spóźnię się do pracy.

You'll have a headache for the next few minutes.
Będziesz miał straszny ból głowy, przez następne parę minut.

These two will go to bed with a headache.
Ci dwaj pójdą spać z bólem głowy.

Every time we make love, you have a headache.
Jak tylko mamy się kochać, boli cię głowa.

Any one of these would give you a headache.
Każdy z nich da ci ból głowy.

He said he had a headache, so I put him to bed.
Mówił, że boli go głowa, więc położyłam go do łóżka.

I have got a headache and you tell me why I've got one.
Tak! Boli mnie, a ty mi powiesz czemu.

This is going to give me such a headache.
Będzie mnie od tego bolała głowa.

She knows what it is to have a headache.
Ona wie jak to jest mieć ból głowy.

This boy is been a headaChe for 30 years.
Ten chłopak jest jak wrzód już od 30 lat.

If your headache gets worse or you feel a little nauseous, let me know.
Jak ból się pogorszy albo będziesz miał nudności, daj mi znać. Dobra?

Mom gave me the headache of running one of our companies but she's great.
Mama dała mi prowadzić jedną z naszych firm ależ Ona jest wspaniała.

I just got a headache and I'm trippin' over my own feet.
Mam tylko ból głowy i potykam się o własne nogi.

Good, pleasant people which have a headache after an agitation.
Dobrzy, mili ludzie, których przy silnym wzruszeniu okropnie bolą główki.

If the headache was caused by guilt, she has a B12 deficiency.
To bez sensu. Jeśli ból głowy jest skutkiem poczucia winy, to ma niedobór B12.

You know, there was this case of this guy with a headache.
Był taki przypadek faceta z bólem głowy.

And I don't have any aspirins for your fake headache.
I nie mam aspiryny na twój udawany ból głowy.

Nothing like a headache To spoil a perfectly nice first day in prison.
Nic tak nie zepsuje idealnego pierwszego dnia w więzieniu, jak ból głowy.

Richard: Yeah, I had a bit of a headache, but feeling better now.
Tak, bolała mnie głowa, ale juz czuje się lepiej.

Listen, I have someone here with a headache, nausea and convulsions.
Mamy tu chorego. Ból głowy, nudności i drgawki.

She asks you to forgive her, but she has a headache.
Ona prosi cię o wybaczenie ale boli ją głowa.

Live a little, okay? Or take a headache pill.
Pożyj trochę Albo weź tabletkę na ból głowy,

Now get a headache or whatever and leave.
A teraz udawaj ból głowy, czy cokolwiek i idź stąd.

Take them down and give her the headache.
ldź do niej, niech ją głowa boli.

I got this headache long before I even knew my old ship still existed.
Miałem te bóle, zanim się dowiedziałem, że mój stary statek jeszcze istnieje.

Thought you might have a headache or something.
Myślałam że może boli cię głowa. Czemu tak myślisz ?