Wordnet angielsko-polski


1. (valuable source of caviar and isinglass
found in Black and Caspian seas)
jesiotr biały, jesiotr amerykański
synonim: beluga
synonim: white sturgeon
synonim: Acipenser huso

2. (valuable source of caviar and isinglass
found in Black and Caspian seas)
bieługa, wyz: : synonim: beluga
synonim: white sturgeon
synonim: Acipenser huso