Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda zając;
start a hare - rozpocząć temat;
hare off - biec co siły w nogach;
hare off - biec co siły w nogach;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n zając.~ cpds (~-brained adj postrzelony
~lip n zajęcza warga

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zając
~ off/away prędko uciekać
start a ~ poruszyć temat odbiegający od dyskusji

Nowoczesny słownik angielsko-polski

szaraczek

zajączek

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zool. zając

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zool. zając

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZARAK

MKNĄĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (swift timid long-eared mammal larger than a rabbit having a divided upper lip and long hind legs
young born furred and with open eyes)
zając


2. (flesh of any of various rabbits or hares (wild or domesticated) eaten as food)
królik: : synonim: rabbit

Słownik internautów

zając

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So, in the tidied-up version we have a sort of Keith Haring spare parts shop.
W tej uporządkowanej wersji mamy coś jakby sklepik Keitha Haringa z częściami zamiennymi .

TED

And the hare, because she cheweth the cud but parteth not the hoof, she is unclean unto you.
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.

Jesus Army

For example, with the Keith Haring circles and Kandinsky's dots.
Na przykład z kółek Keitha Haringa i kropek Kandinsky'ego.

TED

(Laughter) This is Keith Haring looked at statistically.
(Śmiech) Oto Keith Haring, gdy przyjrzeć mu się statystycznie.

TED

That's a picture by Keith Haring.
To obraz Keitha Haringa.

TED

THEATRE Racing DemonDaniel Evans directs at Sheffield's Crucible as part of a David hare season which also includes Plenty and The Breath of Life.

www.guardian.co.uk

A survey by Ipsos-Mori for the League Against Cruel Sports released on Boxing Day showed that 76% of the British public think fox hunting should remain illegal, while 84% think stag and hare hunting should also remain illegal.

www.guardian.co.uk

Only one in six, 18%, think fox hunting should be legalised again, with only one in 10 thinking hare hunting and coursing should be made legal.

www.guardian.co.uk

' David hare told me that 40% of people who have a stroke become depressed.

www.guardian.co.uk

- The prize is a set of signed copies of Freedom by Jonathan Franzen, Human Chain by Seamus Heaney, The hare with Amber Eyes by Edmund de Waal, Finishing the Hat by Stephen Sondheim, A History of the World in 100 Objects by Neil MacGregor.

www.guardian.co.uk

The hare was shot by the hunter in the field.
Zając został zastrzelony przez myśliwego w polu.

I guess my gun really had a hare trigger, huh?
Widze że moja broń ma lekki spust huh?

Their activities represent the hare, and our responses the tortoise.
Ich działania są szybkie niczym zając, a nasza reakcja przypomina raczej żółwia.

What have we here a hawk and a hare?
Co tu mamy? Reńskie i zając?

Mr Hare, would you describe yourself as the heroic type?
Panie Hare, czy opisałby pan siebie jako bohaterski typ?

But it was the best butter, protested the March Hare.
Ale to było najlepsze masło! - zaprotestował Marcowy Zając.

That's like the, er, story of the tortoise and the hare.
To jak ta historia z żółwiem i zającem.

But it's good to sleep like a hare.
Chociaż, spanie jak królik byłoby lepsze.

I fancy hare pâté, but in restaurants, it's always too salty.
Ja wziąłbym pasztet z zająca, ale w restauracjach jest on zawsze przesolony...

Form a sentence out of the words Hare, Hunter, Field.
Ułóz zdanie ze słów zając, myśliwy, pole.

That hare is my present to you.
Ten zając jest dla ciebie.

Superintendent Hare, if he lives... easily worth an outlaw's mother.
Inspektor Hare. Jeśli przeżyje... wymieni się go na matkę przestępcy.

March Hare is a super-exclusive escort service specializing in bondage.
Marcowe Zające to super-ekskluzywna firma przewozowa specjalizująca się w bondage.

And here's a few scenes from my picture High Diving Hare.
A oto kilka scen z filmu z moim udziałem.

No, no, no, Bonnie hadn't left hare in at least six months.
Nie, nie, nie, Bonnie nie opuszczała tego miejsca od sześciu miesięcy.

Your hair wants cutting, said the March Hare.
Trzeba przyciąć ci włosy! - powiedział Marcowy Zając.

The turtle races against the hare, and the pig is the referee
Żółw ściga się z zającem, a świnia jest sędzią

If my life gets any worse, I'll be joining the Hare Krishnas.
Jeśli moje życie stanie się gorsze to dołącze do Hare Krishna

My Christmas hare for the church.
Mój bożonarodzeniowy zając dla kościoła.

Did you just see a little Hare Krishna midget in a tree, floating?
Widziałeś tego małego Hare Krishna unoszącego się koło drzewa?

In the end, only Hare got the Royal Seal.
W końcu tylko on otrzymał Królewską Pieczęć.

You could tell me more about Hare Krishna?
Może opowie mi pani o Hare Kriszna?

Each one of Montag's volunteers was a March Hare employee.
Każda z ochotniczek Montaga była zatrudniona w Marcowych Zającach.

It was only a hare, sir.
Naprawdę, to był tylko zajączek.

Hold still or you're gonna look like a Hare Krishna.
Nie ruszaj się, albo będziesz jak Hare Krishna.

The chef is making you hare.
Kucharz zrobi panu zająca .

Have some wine, said the March Hare.
Poczęstuj się winem! - powiedział Marcowy Zając.

How about roast hare for supper?
A może pieczonego zająca na kolację?

Easily, I’il be dressed in a Hare costume.
Łatwo, będę ubrana w strój Zająca.

This is the March Hare, and that's the Dormouse.
To jest Zając Marcowy, a to Suseł.

The hare And the tortoise?
A, tak. "Zając i żółw".

I reckon the hare gets fucked.
Sądzę, że zające mają przejebane.

Mad as a March hare.
Szalony jak Zając bez piątej klepki.

Hare that fixes somebody it in mañama.
Wezwę kogoś, żeby to naprawił.

He's madder than a March hare.
Jest dzikszy niż marcowy zając.

Now, Mrs. Hare, I have some questions I'd like to ask you.
Pani Hare, mam kilka pytań. Nic nie powiem.

Is the March Hare here?
Czy jest tu Marcowy Zając?

They're eating hare with morels... and waffles with jam for the kids.
Tego roku dostali zająca ze smardzami. I gofry z konfiturą dla dzieci.

Deer and the hare. '
Jeleń i zając.'

Immortality, that elusive hare that outwits us all.
Nieśmiertelność, ten nieuchwytny zając, który wszystkich nas przechytrza.

Remember, Dr. Knox had Burke and Hare to assist him.
Pamiętaj... ...doktorowi Knox'owi asystowali Burke i Hare.

Handing out leaflets at airports with Hare Kimber?
Rozdawaniem ulotek na lotnisku z Kimber?

Only one hare, Kyoami?
Tylko jeden zając, Kyoami?

Find him for me, Hare... or else.
Znajdź go dla mnie, Hare... albo...

Maggie worked for March Hare.
Maggie pracowała w Marcowych Zającach.

Girl, that is Ridiculuz and his hare with flair, Mr. Fluffernufferman.
Dziewczyny, która jest Ridiculuz i jego zającem ze sprytem, Panem Fluffernuffermanem.

No, it's just The Hare
Nie, tylko "Zając".

Is the Hare Krishna van yours? I got it cheap from some retired hippies.
Ten van Hare Krishna to twój? kupiłam go tanio od hipisów.

Oh, yes. The Hare and The Tortoise.
A, tak. "Zając i żółw".