Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

być siedliskiem bakterii itp

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

am. = harbour bryt. port
~ master kapitan por-tu

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SCHRONIENIE

AZYL

PORT

PRZYSTAŃ

UKRYĆ

PRZECHOWAĆ

MELINOWAĆ

ŻYWIĆ

CHRONIĆ SIĘ

Wordnet angielsko-polski

(a sheltered port where ships can take on or discharge cargo)
port morski
synonim: seaport
synonim: haven
synonim: harbour

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I will be taking on holiday Colson Whitehead's novel Sag harbor (Harvill Secker), which is about an African-American boy's summer in upstate New York.

www.guardian.co.uk

Memories of Affleck's all-American features standing front and centre on posters for Armageddon, Pearl harbor or Gigli are distant.

www.guardian.co.uk

Fear that linking plan with Pearl harbor could backfire as leading Democrat calls for inquiry into 'covert funding'.

www.guardian.co.uk

They're looking for you on the wrong side of the harbor.
Szukają cię po niewłaściwej stronie portu.

Meet me at the harbor master's office in two hours.
Spotkajmy się za dwie godziny w biurze komendanta portu.

If I see one here, learn swimming in the harbor!
Jeśli jakiegoś zobaczę, będziesz się uczył pływać w morzu.

We need safe harbor, or better still, another power source.
Potrzebujemy bezpiecznej przystani, albo kolejnego źródła mocy.

They're keeping it in a harbor not far from here.
Trzymają go w porcie, niedaleko stąd.

And I want a fast boat waiting for me in the harbor.
I szybką łódź. Ma na mnie czekać na przystani.

I found him sleeping behind the store at the harbor.
Znalazłem go śpiącego w magazynie w porcie.

The man you harbor so much rage for is no longer here.
Człowieka, do którego żywiłeś ten gniew, już tutaj nie ma.

The cathedral is on the far side of the harbor.
Katedra jest po drugiej stronie portu.

Only the harbor watch was aboard when the fire started.
Kiedy wybuchł pożar, na pokładzie był tylko strażnik.

Can you kindly take us to the harbor, we are late already.
Czy mogliby panowie nas podwieźć do portu? Jesteśmy już spóźnione.

If he looks satisfied, mention the work on the harbor.
Jeśli będzie zadowolony, wspomnij o pracach w porcie.

What country will harbor terrorists when they see the consequences?
Który kraj poprze terrorystów gdy zobaczy jakie konsekwencje go czekają?

Let's get them to take us to the harbor.
Poprosimy ich żeby nas zawieźli do portu.

As they flow, I harbor no doubt you will again be a champion.
Gdy płyną, nie mam wątpliwości, że znowu będziesz mistrzem.

He's buried at Harbor cemetery, not too far from my parents.
Został pochowany na cmentarzu Harbor, niedaleko moich rodziców.

If you ever come back to Chance Harbor again, we'll know.
Jeśli kiedykolwiek wrócisz do Chance Harbor, będziemy wiedzieć.

We have a suspect in the bay harbor butcher case.
Na pewno słyszałeś, że mamy podejrzanego w sprawie Rzeźnika z Zatoki.

Olinka is four days march through the bush from the harbor.
Olinka oddalona jest od portu o cztery dni marszu przez busz.

That was the harbor master. There's one more ship going into international waters today.
Jest jeszcze jeden statek, który wypływa dziś na międzynarodowe wody.

Currents from the east river run north to south, dump right into this harbor.
Prądy w East River płyną z północy na południe, wpadając prosto na to nabrzeże.

Unless they are at the harbor, sails will not fill.
Jeśli nie ma ich w porcie, żagle się nie wypełnią.

What you need to do is get the hell out of Chance Harbor.
To co musisz zrobić to wynieść się z Chance Harbor.

From what we gather, something has come down near Gotham harbor.
Z tego co mogliśmy uzbierać, coś uderzyło blisko portu Gotham.

In Yokohama, much of our work is connected with the harbor.
W Yokohamie nasza praca związana jest z portem.

None of them are getting out of the harbor alive.
Żaden z nich nie wypłynie z portu żywy.

Young one, life is too short to harbor hatred.
Młodociany, życie jest zbyt krótkie, by żywić urazę.

We must go down to nawiliwili harbor and surrender to the American government.
Musimy zejść do zatoki Nawiliwili i poddać się amerykańskiemu rządowi.

She didn't go to the Harbor House on her date, because it's closed.
Nie była w Harbor House, bo jest zamknięty.

Pearl Harbor didn't work out, so we got you with tape decks.
Z Pearl Harbor nie wyszło, więc zawojowaliśmy was magnetofonami.

I'm not back in five days, drag the harbor.
Nie będzie mnie przez pięć dni, zakotwiczam w porcie.

That sub should be in the harbor by now.
Powinni już być w porcie.

Some island with a deep harbor, good water and a good stand of timber.
Wyspa z głęboką przystanią, dobrą wodą i zapasem drewna.

We are at this moment the most powerful naval force in Tangier harbor.
Jesteśmy w tym momencie najwięcej potężna marynarska siła w Tanger przystani.

Every plan that we ever had is down at the bottom of Pearl Harbor.
Każdy plan jaki tylko mieliśmy jest tam na dole u podnuża Pearl Harbor.

A submarine bomb exploded in a harbor might affect a city.
Podwodna bomba, która eksplodowała w przystani, mogła zniszczyć miasto.

He wanted to rent warehouse space along the harbor.
Chciał wynająć magazyn w okolicach portu.

Okay, listen, don't touch anything. I'll call the harbor patrol.
Dobrze, słuchaj, niczego nie dotykaj, zadzwonię do Strażników Przystani.

I am here because you harbor my students.
Jestem tu ponieważ ukrywa pan moich uczniów.

No. we'll be the last ship back in Pearl Harbor.
Nie. Będziemy ostatnim okrętem w porcie.

It is your anchor, your harbor in the storm of life.
To wasza kotwica, wasza przystań w burzy życia.

The snug harbor's closed as a stop on his underground railroad.
Zamknięte Snug Harbor to jak przystanek na jego drodze przerzutu.

I was near the harbor after it happened.
Byłam niedaleko portu, po tym, jak to się stało.

People pay500 kroner to do it by the harbor.
Ludzie płacą500 koron żeby zrobić to w porcie.

After that, we could go to the harbor.
Potem możemy pójść na wybrzerze.

I said, Well, let's go down towards the harbor.
Powiedziałam, Dobrze, chodźmy do portu.

Yes, out at sea and in the harbor.
Tak, na morzu i na wodach portowych.

I was just on my way to Red Harbor.
Kieruję się właśnie do Czerwonego Portu.

A rather spectacular double homicide in the old harbor.
Dziś wieczór mieliśmy paskudne, podwójne morderstwo w starym porcie.

She claims to remember nothing, outside in Gotham Harbor to fall.
Mówi, że nie pamięta niczego przed wpadnięciem do zatoki Gotham.