Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chusteczka do nosa;
pocket handkerchief - chusteczka do kieszonki marynarki;
pocket handkerchief - chusteczka do kieszonki marynarki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n chusteczka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chustka do nosa

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s chustka (także na szyję)
chusteczka (do nosa)

Wordnet angielsko-polski

(a square piece of cloth used for wiping the eyes or nose or as a costume accessory)
chusteczka
synonim: hankie
synonim: hanky
synonim: hankey

Słownik internautów

chusteczka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chustka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chusteczka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"I put the handkerchief into his shirt to tend the [bullet] wound," Daly recalled.

www.guardian.co.uk

Bishop Edward Daly, the priest who waved a bloodstained handkerchief at soldiers on Bloody Sunday in an attempt to evacuate the injured, was also present.

www.guardian.co.uk

Then I had to use the handkerchief as a sign of distress [to attract the soldiers' attention].

www.guardian.co.uk

The handkerchief went with Jackie to the hospital but came eventually back to me from the hospital laundry because it had my name on it.

www.guardian.co.uk

"The world saw the television pictures of Fr Daly waving a white handkerchief towards the paras in Derry as he tried to save a wounded man being carried through the streets," said Teggart.

www.guardian.co.uk

However, do not bring me handkerchief out of the house.
Nie przyniósłbyś mi chustki z domu.

I was actually looking for my handkerchief, but thank you.
Właściwie to szukam chusteczki, ale dziękuję.

Why would anyone sleep with a handkerchief in their mouth anyway?
Czemu ktokolwiek miałby spać z chustką w ustach?

A mom machnê3a at him with a handkerchief and he bowed to her.
A mamusia machnęła na niego chusteczką i on się jej ukłonił.

Wrap the money inside this handkerchief and give it back to me.
Zawiń pieniądze w tą chusteczkę i oddaj mi ją.

Give me this handkerchief, so I can greet you from up there!
Daj mi tę chusteczkę, żebym mógł ci stamtąd pomachać!

There would be little point, then, in asking whether this handkerchief is yours?
I Jeszcze jeden mały szczegół, w pytaniu czy ta chusteczka jest pańska?

I want to put a handkerchief here, if I may.
Chciałbym tu położyć chusteczkę, jeśli można.

Now, we each take one end of the handkerchief.
Każdy z nas trzyma jeden koniec chusteczki.

He looked so horrible, they had to cover his face with a silk handkerchief.
Wyglądał tak straszliwie, że musieli zakryć mu twarz chusteczką.

But if you had an extra handkerchief or something personal...
Ale jeśli ma pani chusteczkę albo coś osobistego...

A handkerchief is a Kleenex that you don't throw away.
Chusteczka to taki Kleenex, którego się nie wyrzuca.

Drop a handkerchief and it will return to smother you.
Upuścisz chusteczkę, a wróci by cię udusić.

May I please have the silk handkerchief in your top left breast pocket?
Czy mógłby pan dać mi jedwabną chusteczkę z pana kieszeni na piersi ?

Iron a handkerchief of the girl you feel for?
Prasować chusteczkę dziewczyny, do której coś czujesz?

The one who drops the handkerchief first, he loses.
Przegrywa ten, kto pierwszy wypuści chusteczkę.

Please stand up and show us your handkerchief.
Prosze wstać i pokazać nam swoją chusteczkę.

Until he takes a handkerchief from her hand.
Dopóki kawaler nie wyrwie chusteczki z jej rąk.

I then covered his head with a handkerchief.
Potem zakryłem mu głowę kapeluszem.

Put a handkerchief between his teeth or he'll bite his tongue.
Włóż mu chusteczkę między zęby, bo odgryzie sobie język.

The King is inconsolable dabbing at his eyes with a lace handkerchief.
Zrozpaczony Król przykłada do oczu chusteczkę z koronki.

Catherine, can you get me a handkerchief please.
Catherine, podaj mi chusteczkę, proszę.

And this handkerchief was lying in the hallway.
A ta chusteczka leżała na korytarzu.

You were, like, a magician with a handkerchief.
Była pani jak magik z chusteczką.

I thought I'd get all teary-eyed and ask to borrow your handkerchief
Oczy zajdą mi łzami i pożyczę od ciebie chusteczkę.

Now I require a perfectly ordinary gentleman's pocket handkerchief.
Potrzebowałbym zupełnie przeciętną chusteczkę do nosa z kieszeni dżentelmena.

Posy, would you run downstairs and fetch my handkerchief?
Posy, mogłabyś pójść na dół i przynieść moją chustkę?

Chloroform on a handkerchief while you're on the job.
Chloroform na chustce, kiedy zaczniesz robotę.

Closing the watch up in the handkerchief.
Chowam zegarek w chustce.

Might I borrow a handkerchief from someone?
Czy ktoś może pożyczyć mi chustkę?

Use your handkerchief. Is it clean? Not very.
Wytrzyj chustka. ona chociaz czysta? no nie bardzo.

And you lady Where this its handkerchief?
I ty pani. Gdzie jest twoja chusta?

I told you not to carry this handkerchief
Mówiłam ci żebyś nie nosił tej chusteczki

That's not all Even his socks, handkerchief, and lighter Everything on him is white
Nawet jego skarpetki, chusteczka i zapalniczka wszystko na nim jest białe

I have a handkerchief in my pocket.
W kieszeni ma chusteczkę.

And you, madam, where is your handkerchief?
Gdzie jest twoja chustka?

So, here is a normal handkerchief.
Oto normalna chusteczka do nosa.

Wha... Because, you know, your father threw away my grandmother's handkerchief.
Ponieważ, wiecie, że wasz ojciec wyrzucił chusteczkę mojej babci.

Can I have your handkerchief, please?
Możesz mi dać chusteczkę? - Co?

Use this handkerchief or it'll get infected!
Proszę użyć chusteczki, bo inaczej powstanie zakażenie.

Oh, this handkerchief is dirty now, sorry.
Och, ta chusteczka jest brudna teraz, zmartwiona.

A handkerchief in the window.
Chusteczka w oknie.

Just give him the handkerchief!
Po prostu daj mu tę chusteczkę!

That kiss you left on my handkerchief
Ten pocałunek złożony na mojej chustce

The man who gave you the handkerchief...
Człowiek, który dał ci chusteczkę do nosa...

Next time, use a handkerchief.
Następny razem, użyj chusteczki.

Now blow that into your handkerchief.
Teraz wydmuchaj nos do chusteczki.

and she bound my hand with her own handkerchief.
A ona opatrzyła mi rękę własną chusteczką.

I don't want your handkerchief.
Nie chcę twojej chusteczki do nosa.

Let me see that handkerchief.
Pokaż mi tę chustkę. R.