Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lingwistyka grupa języków chamicko-semickich;

(Adjective) chamicko-semicki;