Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) hamadriada; biologia kobra królewska;

Wordnet angielsko-polski


1. (the nymph or spirit of a particular tree)
hamadriada


2. (large cobra of southeastern Asia and the East Indies
the largest venomous snake
sometimes placed in genus Naja)
kobra królewska: : synonim: king cobra
synonim: Ophiophagus hannah
synonim: Naja hannah