Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) litera h;
aspirate h - h z przydechem;
mute h - h nieme;