Nowoczesny słownik angielsko-polski

Cyganka

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n bęben linowy windy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s = gipsy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zob. gipsy -

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CYGAN

Słownik internautów

Cygan, Cyganka

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

etn. Cygan

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cygański

Słownik techniczny angielsko-polski

bęben linowy windy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Yet most of the 7,500 Roma in Barbulesti, a predominantly gypsy village 50 miles north-east of Bucharest, say that a life in the wealthy west offers chances unimaginable in their native Romania, where the vast majority are trapped in a cycle of discrimination, unemployment and poverty.

www.guardian.co.uk

Other people would say they live here but in truth I am home very rarely, given my gypsy lifestyle of being a comedian.

www.guardian.co.uk

"Even we, gypsy artists who are legal citizens, are being attacked," said D?©lia, 40, a Romanian-born singer who fled her native Transylvania during the communist regime of Nicolae Ceausescu.

www.guardian.co.uk

"Gypsies are being squeezed on all sides in this wave of intolerance and racism which is unlike anything I've ever seen before," said Gratton Puxon, 69, a founder member of the gypsy Council.

www.guardian.co.uk

George was just too much of a gypsy for me.
Dla mnie George był za bardzo cygański.

Perhaps you did not come here to live like a gypsy.
Może i nie przyjechałaś tu, żeby żyć jak Cyganka.

Your heart is too soft to be a real Gypsy.
Masz za miękkie serce jak na Cygana.

How do you get through to someone who thinks like a Gypsy?
Jak możesz trzymać się z kimś kto myśli jak Cygan?

I myself hold no regard for the culture of the gypsy race.
Ja sam nie znajduję kultury cygańskiej pod tym względem.

I cannot understand how your brother can allow that gypsy in the house.
Nie rozumiem jak twój brat może trzymać Cygana w domu.

Have you seen anyone with a gypsy girl going into the forest?
Czy widziałeś kogoś idącego do lasu z Cyganką?

We still need to be on our guard against the Gypsy threat.
Nadal powinniśmy się mieć na baczności z powodu zagrożenia ze strony Cyganów.

There's nothing to connect your daughter and a gypsy girl.
Nie ma powiązania między twoją córką, a tą Cyganką.

I changed my mind when this gypsy trash wanted it.
Zmieniłam zdanie, chcę ten cygański śmieć.

The Gypsy woman is still locked up in the prison.
Cyganka jest nadal zamknięta w więzieniu

I bet you were married Gypsy style and not in a church.
Założę się, że się żeniłeś Po cygańsku, nie w kościele.

That's how I felt when that gypsy woman knocked at my door.
Czułam się tak kiedy ta cyganka zapukała do mnie.

Well, if gypsy magic really worked, then I'd be able to see her, right?
Jeżeli cygańska magia naprawdę zadziałała, to jeszcze ją zobaczę, prawda?

A Gypsy, for example, is rarely painted as anything else.
Cygan, dla przykladu, jest rzadko postrzegany jako kto inny.

We have no need of your lucky heather, gypsy woman.
Musisz usłyszeć, co mam ci do powiedzenia. Nie potrzebujemy twoich przepowiedni, cyganko.

Billy, there is no such thing as a Gypsy curse.
Takie rzeczy jak cygańskie klątwy nie istnieją.

Seeing your dirty mug, I took you for a gypsy.
Widząc twoją brudną gębę, można cię wziąć za Cygana.

I've seen you in the yard with this tall guy, the Gypsy.
Widziałem cię na podwórku z wysokim gościem, Cyganem.

I must've been a gypsy in my former life.
W poprzednim życiu byłem chyba cyganem.

You can only drink with a Gypsy, or throw him in jail.
Można tylko pić z Cyganem, Albo zamknąć go do więzienia.

No,gypsy means a cabdriver who works for himself off book.
Nie, cygan znaczy taksówkarz, który pracuje dla siebie i nie jest księgowany.

Do you want to visit the gypsy with us?
Chciałbyś pójść z nami do starej Cyganki?

He said he would meet us at the gypsy camp.
Powiedział, że się z nami spotka w obozie cyganów.

You're getting hornier, brother, just like the old Gypsy woman said!
Robisz się bardziej napalony bracie, tak jak to powiedziała stara cyganka!

Patrick Harper, my husband making a fool of himself over a gypsy girl.
Patrick Harper, mój mąż robi z siebie głupka z powodu jakiejś Cyganki.

Find the Gypsy girl, and do not harm her.
Znajdźcie tą cygankę , i nie zróbcie jej krzywdy.

Just as we must hope that Pyecroft can forget his poor gypsy girl.
I miejmy nadzieję, że Pyecroft będzie mógł zapomnieć o swojej biednej Cygance.

Do not fear me, Gypsy, all I want from you is your tears.
Nie obawiaj się mnie, Cyganko. Chcę tylko twoich łez.

Mister, that gypsy witch outside has not been sober in three years.
Ta cygańska wiedźma z podwórka od 3 lat nie była trzeźwa.

That he kicked Gypsy's head in because her barking woke him up.
Że kopnął Gypsy'ego w głowę, bo obudziło go jego szczekanie.

Hey, people, what do you call a Gypsy dentist?
Hey, ludzie, wiecie jak się nazywa cygański dentysta?

If you keeping hanging around with the gypsy woman, you will sleep one day!
Jeśli będziesz zadawał się z Cyganką, to prześpisz się jedną noc!

That medallion is the only thing separating me from being a gypsy, suit.
Medalion jest jedyną rzeczą, odróżniającą mnie od cygana, garniaku.

You got them bad eyes like a gypsy.
Och tak, właśnie, że tak. Masz takie złe spojrzenie, jak cygan.

She told me her mother was a Gypsy.
Powedziała mi, że jej matka była Cyganką.

Have you ever heard of a Gypsy woman named Maleva?
Czy kiedykolwiek słyszał pan o Cygance, która nazywa się Maleva?

Thanks for telling me about this place, Gypsy.
Dzięki, że mi powiedziałaś o tym miejscu, Gypsy.

But we think witchcraft plus gypsy magic will be.
Ale myślę, że czary i cygańska magia coś da.

He would like to be a gypsy, traveling.
Chciałby być Cyganem, podróżować.

Didn't they teach you anything in gypsy school?
Niczego cię nie nauczyli w tej cygańskiej szkole?

Listen, we have to clear out Reggiani's murderer's gypsy camp, get ready.
Słuchaj, musimy pozbyć się morderców Reggiani z obozu cygańskiego, przygotować się.

Your little friend has become a gypsy lover.
Twoja mała przyjaciółka stała się kochanką Cygana.

There are gypsy colonels, majors and captains in the army!
Cyganie są tam pułkownikami, majorami, ...oraz kapitanami w armii!

You're a gypsy, so you say that you're her cousin.
Nie, nie jesteś. Jesteś cyganem, więc mówisz, że to twoja kuzynka.

A gypsy never does that, you dirty animal.
Cygan nigdy by tak nie postąpił.

Me, my father and my mother spit on your Mafioso gypsy face!
Ja, mój ojciec oraz moja matka, ...spluniemy na twą mafijno-cygańską twarz!

Because I'm no longer wild and blackhearted and full of gypsy ways?
Ponieważ już nie jestem dzika i pełna cygańskich ścieżek? - Nie. Ja...

Yes, a panacea of desperate housewives, not gypsy drug dealers.
Tak, leku dla zdesperowanych gospodyń a nie dilerów narkotyków.