Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) grecki; religia greckokatolicki, prawosławny;

(Noun) Grek/Greczynka; lingwistyka język grecki, greka; członek/członkini bractwa/żeńskiego stowarzyszenia oznaczonego literami greckimi;
beware of greeks bearing gifts. - To może być wilk w owczej skórze.;
it’s all greek to me. - [object Object];

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
C (pers) Grek.
2.
U (language) greka
it's ~ to me to dla mnie chińszczyzna.adj (of Greece or Greeks) grecki

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Grek
grecki

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj grecki
s Grek
język grecki

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

grikn Członek bractwa studenckiego męskiego lub żeńskiego (na uczelni) These two particular Greeks seem to play it by ear (Wygląda na to, że tych dwóch członków bractwa improwizuje) - New Yorker (2000)

grikn Dotyczący bractwa studenckiego męskiego lub żeńskiego (na uczelni) Some of the Greek rules are simply stupid (Niektóre z reguł bractw studenckich są po prostu głupie) - Student University of Alabama (1999)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GRECKI

GRECKOKATOLICKI [REL.]

PRAWOSŁAWNY [REL.]

GREK

GRECZYNKA

JĘZYK GRECKI

Słownik internautów

grecki
Grek

Słownik religii angielsko-polski

grecki adj

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. grecki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.
Rząd Grecji musi zapewnić środki na niezwłoczne zapoczątkowanie tego programu.

statmt.org

It basically corrects a factual error that was pointed out by Greek colleagues.
Dotyczy w zasadzie błędu rzeczowego, na który zwrócili uwagę koledzy z Grecji.

statmt.org

The solution to the Greek crisis must entail tough reform measures in Greece.
Rozwiązanie greckiego kryzysu musi wiązać się z surowymi reformami w samej Grecji.

statmt.org

However, surely Greek citizens, as European taxpayers, were entitled to know?
Obywatele greccy, jako europejscy podatnicy, mieli jednak prawo o tym wiedzieć.

statmt.org

But not even Titus who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised:
Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc Grekiem, nie był przymuszony obrzezać się,

Jesus Army

Last month strikes and protests against the Greek government's harsh austerity measures caused chaos, with 10,000 marching in protest in Athens.
Eurozone finance ministers were still committed to spending their way to recovery only a few months ago. Then came the Greek debt crisis, which threatened to engulf the continent. Despite warnings from the US, Britain and its EU neighbours are braced for unprecedented public sector cuts
Across Europe other governments, scared by the Greek debt crisis, the repercussions of which imperil the very existence of the euro, have been doing the same, raising the spectre of mass layoffs in public services in the name of European unity.
Just a few months ago, before they had fully digested the implications of the Greek crisis, Europe's G20 nations remained, for the most part, wedded to Keynesian stimuli (maintaining government spending) as the way to nurture their economies back to growth. Olli Rehn, the European commissioner for economic and monetary affairs, admitted last Monday, at a meeting of EU finance ministers in Luxembourg, that the turnaround had been very abrupt.
â?? Chinese sign multibillion euro contracts with Greeceâ?? News come hours after Greek debt downgrade
The deals, which will see Greek olive oil being exported to China, were a welcome relief for a government smarting over Moody's move hours earlier to downgrade the nation's credit rating to junk.
Greek officials said the fourteen deals amounted to the biggest single investment by China in Europe. China views Greece as a "perfect gateway" to the continent and Balkan peninsular where Chinese exports have proliferated in recent years.
Other deals include the exchange of know-how between China's Huawei Technologies and the Greek telecoms organization OTE and four agreements signed by food firms to export olive oil to China.
The Chinese are considering buying a stake in the loss-making railway network OSE, which the socialist government has pledged to privatise, as well as building an airport on the island of Crete, a logistics centre north of Athens and a marine theme park, according to Greek finance ministry officials.
Giannoulias, 34, a former basketball star, helped rally support from the wealthy Greek American community during Obama's race for the presidency.

Then bring him back here for the show at the Greek.
Potem przywieź go tutaj na występ.

You are the only one who knows how to make Greek fire.
Tylko ty wiesz jak sporządzić Grecki ogień.

Well, the best way to do that is with Greek fire.
Najlepszym na to sposobem jest grecki ogień.

Other scientists could do much better things with Greek fire.
Inni naukowcy mogą stworzyć wiele innych lepszych rzeczy przy pomocy Greckiego ognia.

We believe that the Greek people will win their fight.
Wierzymy, że narod grecki zwycięży w tej walce.

Nice Greek girls who don't find a husband work in the family restaurant.
Porządne Greczynki, które nie mają męża, pracują w restauracji rodzinnej.

Oh, so the Greek system truly does provide community service.
Grecki system naprawdę zapewnia wspólnotę.

Let us hope that the Greek crisis is the only price we have to pay.
Miejmy nadzieję, że kryzys grecki to jedyna cena, jaką będziemy musieli zapłacić.

I'm looking for it in the original Greek, if possible.
Szukam greckiego oryginału, jeśli to możliwe.

I am definitely not cut out for the Greek life.
Zdecydowanie nie zostałam powołana do greckiego życia.

So that is not the solution to the Greek problem.
Dlatego nie jest to rozwiązanie greckiego problemu.

And what's to stop you from using the Greek fire for your own ends?
A co was powstrzyma przed użyciem Greckiego ognia dla własnych celów.

Why is he going on about an old Greek myth?
O co mu chodziło z tymi greckimi mitami?

Do you know he's never been to the Greek islands?
Chris nigdy nie był na greckich wyspach.

This was Greek democracy, where the majority decided on everything.
Taka była demokracja grecka, większość decydowała o wszystkim.

I'm here to take you to the 10-year anniversary show at the Greek.
Jestem tu, by wziąć cię na jubileuszowy koncert w Greek.

She's a beautiful girl with a figure like a Greek goddess.
Jest bardzo piękna, figurę ma jak Grecka bogini.

Tell all Greek troops to retreat before they're cut off.
Powiedz wszystkim Grekom, by uciekali zanim ich odetną.

Guess we can take Greek god off the endangered species list.
Zgaduję, że możemy wziąść greckiego boga z listy zagrożonych gatunków.

Anyway, its rubbish about him looking like a Greek god.
Jednakowoż, to bzdura z tym jego wyglądem greckiego boga.

Don't hesitate to stand up for your rights against the and the Greek government.
Nie wahajcie się upominać o swoje prawa od Unii Europejskiej i greckiego rządu.

I would like to tell you a story from Greek mythology.
Chciałbym opowiedzieć państwu historię z greckiej mitologii.

The word 'economics' comes from the Greek for management of the home.
Słowo "gospodarka” pochodzi od greckiego słowa, które oznacza zarządzanie domem.

Greek workers are taking retirement at 63 and we have to foot the bill.
Pracownicy greccy przechodzą na emeryturę w wieku 63 lat, a my musimy spłacać ich rachunki.

There is no longer such a thing as a Greek currency.
Nie ma już czegoś takiego jak grecka waluta.

Only then will the Greek people accept they have got to make these cuts.
Tylko wówczas Grecy zaakceptowaliby potrzebę tych cięć.

However, the same message needs to come from the Greek political establishment.
Ten sam komunikat musi jednak dobiegać ze strony greckiego politycznego establishmentu.

It is clear that our response to the Greek situation has been inadequate.
Nie ma wątpliwości co do tego, że nasza reakcja na sytuację w Grecji była niewystarczająca.

It is now nearly a year since the start of the Greek debt crisis.
Mija blisko rok, odkąd rozpoczął się grecki kryzys zadłużenia.

Today we have an important decision on the allocation of money to Greek citizens.
Dziś musimy podjąć ważną decyzję dotyczącą przyznania środków finansowych obywatelom greckim.

This moment may indeed be a turning point in Greek fiscal history and economic development.
Ta chwila może rzeczywiście być punktem zwrotnym w historii polityki fiskalnej Grecji i rozwoju gospodarczego.

I would like to take this opportunity to send out three messages to our Greek friends.
Korzystając z okazji, chcę więc wystosować przesłanie do naszych greckich przyjaciół.

It is very possible that the Greek authorities have made these estimates.
Bardzo możliwe, że władze greckie poczyniły takie szacunki.

The second point is that we also have to tackle the problem of the Greek debt.
Po drugie, musimy również zająć się problemem greckiego zadłużenia.

All I can say is they are not greek.
Mogę tylko powiedzieć że to nie grecy.

I have yet to see how the Greek authorities will ensure such protection in the present case.
Jeszcze nie wiem, jak władze greckie zapewnią tę ochronę w tym przypadku.

Do you know what the famous Greek philosophers thought about it?
Chcesz wiedzieć co o tym myśleli Greccy filozofowie?

Did you know that the word trauma comes from the Greek for wound?
Czy wiedział pan, że słowo trauma pochodzi od greckiego rana?

Soon the Greek next door will be closing then go home for the pasture!
Wkrótce Grek obok będzie zwijał interes i wróci do domu na pastwisko hodować kozy!

The Greek crisis could have been controlled in its early stages.
Grecki kryzys można było opanować w jego wczesnych stadiach.

When I go get Greek food, how long does it take me?
Hej, D. Kiedy poszłam po jedzenie, ile mi to zajęło?

This Greek seafood house is part of a successful chain.
To grecka restauracja, jedna z poularnej sieci.

All we know about it comes from the Greek.
Wszystko co o niej wiemy- znamy z greki.

Naturally, the solution requires, above all, action from the Greek side.
Oczywiście rozwiązanie to wymaga przede wszystkim działania ze strony Grecji.

I hope that the Greek Members will see the sense of this.
Mam nadzieję, że greccy posłowie przejrzą na oczy.

I want you both to list every orb ever mentioned in Greek history.
Chcę, żebyście zrobili spis każdej kuli kiedykolwiek wspomnianej w greckiej historii.

It has always been our Greek dream to go East.
Naszym greckim marzeniem - by iść na wschód.

The Greek claims he is not one of them.
On mówi, że nie jest z nimi.

Stephen looks like all the Greek gods rolled into one.
Stephen wygląda jak wszyscy greccy bogowie razem wzięci.

My brother has two jobs, to cook and to marry a Greek virgin.
Mój brat ma dwa zadania, gotować i poślubić grecką dziewicę.