Wordnet polsko-angielski


1. (a method of tending to or managing the affairs of a some group of people (especially the group's business affairs) )
administration, disposal
synonim: zarządzanie
synonim: administrowanie
synonim: menedżerowanie
synonim: zawiadywanie
synonim: prowadzenie

2. (agriculture considered as an occupation or way of life
"farming is a strenuous life"
"there's no work on the land any more")
farming, land: : synonim: gospodarzenie
synonim: gospodarzenie się

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. management
2. administration

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HOUSEKEEPING

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

management

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

farming

Nowoczesny słownik polsko-angielski

husbandry