Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia jastrząb, gołębiarz;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

jastrząb

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JASTRZĄB GOŁĘBIARZ

Wordnet angielsko-polski

(large hawk of Eurasia and North America used in falconry)
jastrząb, jastrząb zwyczajny, jastrząb gołębiarz
synonim: Accipiter gentilis

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zool. jastrząb