Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda agrest; przyzwoitka; trzecie koło u wozu, niepożądana osoba;
play gooseberry - robić za przyzwoitkę; być niepożądaną trzecią osobą;
i feel like a gooseberry - czuję, że nic tu po mnie;
i feel like a gooseberry - czuję, że nic tu po mnie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agrest
play ~ być niepożądaną trzecią osobą, grać rolę przyzwoitki

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s agrest

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bot. agrest
bryt. dawn. to play gooseberry - służyć za przyzwoitkę

Wordnet angielsko-polski


1. (spiny Eurasian shrub having greenish purple-tinged flowers and ovoid yellow-green or red-purple berries)
agrest, porzeczka agrest
synonim: gooseberry bush
synonim: Ribes uva-crispa
synonim: Ribes grossularia

2. (currant-like berry used primarily in jams and jellies)
agrest: :

Słownik internautów

agrest

Słownik środowiska angielsko-polski

agrest m bot. (owoc)