Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) albatros; głupek, idiota, cymbał;

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'guni(też gooney bird) n Albatros (amerykański) The gooney is a lovable creature (Albatros amerykański to śliczne stworzenie) - Oregonian (2001)

Wordnet angielsko-polski

(a variety of albatross with black feet)
albatros czarnonogi
synonim: black-footed albatross
synonim: gooney bird
synonim: goonie
synonim: goony
synonim: Diomedea nigripes