Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wymiana myśli/informacji, wymiana opinii; wymiana, wzajemne ustępstwa, kompromis, kompromisowość;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kompromis, kompromisowość, wymiana opinii

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wzajemne ustępstwa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KOMPROMIS

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

kompromisowość

Wordnet angielsko-polski


1. (an exchange of views on some topic
"we had a good discussion"
"we had a word or two about it")
dyskusja, dysputa, debata, debatowanie, dysputacja
synonim: discussion
synonim: word

2. (light teasing repartee)
przekomarzanka, przekomarzanie: : synonim: banter
synonim: raillery
synonim: backchat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There is indeed a give and take in this House and everyone has their priorities.
W Parlamencie zawierane są istotnie kompromisy, a każdy ma swoje priorytety.

statmt.org

The European Union needs strong regions, too, and there is therefore a give and take in both directions.
Unia Europejska potrzebuje także silnych regionów, zatem w obu kierunkach mamy do czynienia z kompromisem.

statmt.org

It is a question of give and take, however.
Jest to jednak kwestia wzajemnych ustępstw.

statmt.org

As ever, a compromise is about give and take.
Jak zawsze kompromis wymaga ustępstw.

statmt.org

However, politics is a question of give and take.
Jednak polityka to sprawa kompromisu.

statmt.org

There was much spirited discussion and an atmosphere of frank give-and-take,
To była bardzo ożywiona dyskusja i atmosfera była bardzo napięta.

It's just there's a give-and-take in every partnership.
To właśnie tam jest kompromis, w każdym partnerstwie.