Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Cygan(ka);

(Adjective) cygański;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (member of an ethnic group) Cygan, Rom.adj (of a Gypsy) cygański, romski

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n bęben linowy windy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s Cygan

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CYGAŃSKI

CYGAN

CZARNULA (O DZIEWCZYNIE) [POT.]

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

etn. Cygan; Rom

Słownik techniczny angielsko-polski

bęben linowy windy