Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda miłorząb japoński;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

miłorząb

miłorząb japoński

miłorząb dwuklapowy

Wordnet angielsko-polski


1. (deciduous dioecious Chinese tree having fan-shaped leaves and fleshy yellow seeds
exists almost exclusively in cultivation especially as an ornamental street tree)
miłorząb
synonim: gingko
synonim: maidenhair tree
synonim: Ginkgo biloba

2. (deciduous dioecious Chinese tree having fan-shaped leaves and fleshy yellow seeds
exists almost exclusively in cultivation especially as an ornamental street tree)
miłorząb dwuklapowy: : synonim: gingko
synonim: maidenhair tree
synonim: Ginkgo biloba