Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka gigaherc;

Wordnet angielsko-polski

(1, 000, 000, 000 periods per second)
gigaherc, GHz
synonim: GHz
synonim: gigacycle per second
synonim: gigacycle
synonim: Gc

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gigaherc

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

jedn. gigaherc (GHz)