Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) informatyka gigabajt;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Gigabyte (producent sprzętu komputerowego)

Wordnet angielsko-polski


1. (a unit of information equal to 1000 megabytes or 10^9 (1, 000, 000, 000) bytes)
gigabajt, GB
synonim: G
synonim: GB

2. (a unit of information equal to 1024 mebibytes or 2^30 (1, 073, 741, 824) bytes)
gigabajt, GB, gibibajt, GiB: : synonim: gibibyte
synonim: G
synonim: GB
synonim: GiB

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gigabajt