Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) żołnierz armii amerykańskiej;
gi bride - (Noun) żona żołnierza pochodząca z kraju, w którym stacjonowała jego jednostka;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) general issue żołnierz amerykański (z ogólnego poboru)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

skr. government issue

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZEREGOWIEC AMERYKAŃSKI

Nowy angielsko-polski słownik idiomów i zwrotów Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Lidia Simbierowicz)

żołnierz armii amerykańskiej

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Sometimes these might self-assemble in your GI system and be augmented in that reality.
Czasem mogą się same złożyć w przewodzie pokarmowym i być tam wspomagane.

TED

You ever try to make gi Joe dance through the sky?
Próbowałeś kiedykolwiek zmusić Gi Joe do podniebnego tańca?

I got a gi hanging in the closet.
W szafie wisi gi.

But Gi Cheol will not give it to the King.
Ale Gi Cheol nie odda jej Królowi.

I made it with the red ginseng Deo Gi had collected.
Zrobiłam je z czerwonego żeńszenia, który zebrała Deo Gid.

I means 2 and gi means geisha!
I znaczy dwie gi znaczy gejsza!

Yesterday I broke up with Gi?
Wczoraj rozstałam się z moim chłopakiem.

The King went to Gi Cheol's house?
Król poszedł do domu Gi Cheol?

Actually, it's called a gi.
Tak naprawdę, to się nazywa gi.

No, it was no accident, Gi.
Nie, to nie był wypadek, Gi.

And I'd get, like, gi Joe.
A ja dostawałem, Gi Joe.

It is important to obtain in this negotiation a political deliverable allowing for the effective protection of the major EU GI names.
Ważne jest, aby w tych negocjacjach uzyskać polityczne rezultaty umożliwiające skuteczną ochronę unijnych oznaczeń geograficznych.

You know Yang Sa, Gi Cheol's right hand?
Znasz Yang Sa, prawdą rękę Gi Cheol?

There will be issues unique to the wine sector which will be kept intact in the appropriate place of the single CMO, like those on production potential, support programmes, designations of origin, GI and traditional terms, labelling and presentation, oenological practices.
Kwestie zarezerwowane wyłącznie dla sektora wina zostaną umieszczone, w nienaruszonej postaci, w odpowiednim miejscu jednolitej wspólnej organizacji rynku. Mam tu na myśli przepisy dotyczące potencjału produkcji, programów wsparcia, nazw pochodzenia, GI i tradycyjnych terminów, etykietowania i prezentacji, a także procesów enologicznych.