Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika nazwa dwuosobowego pojazdu kosmicznego USA; astrologia Bliźnięta;
be gemini - astrologia spod znaku Bliźniąt;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U (star sign) Bliźnięta

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Bliźnięta
nazwa dwuosobowego pojazdu kosmicznego USA

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BLIŹNIĘTA W ZODIAKU

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Bliźnięta

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On board the Gemini 4 spacecraft, astronaut Walter Schirra played "Jingle Bells" on his harmonica, which he had secretly taken with him. „Deutsche Stars“
Astronauta Walter Schirra zagrał „Jingle Bells” na harmonijce przeszmuglowanej na pokład statku kosmicznego Gemini 4.

Goethe Institut

I don't know anything about Gemini, except my wife's one.
Nie wiem nic o Bliźniętach poza tym, że moja żona jest znaku bliźniąt.

So, how did you like the Gemini girl?
Więc, jak spodobały ci się Bliźnięta?

And up there is Leo and next to it, Gemini
Wyżej jest Lew, a te obok to Bliźniaki.

I'm a Gemini, so I got both sides.
Jestem Gemini, więc mam dwie strony.

It's being escorted by the Gemini killers.
Jest eskortowana przez Zabójców Gemini (Bliźniaki).

We Gemini are curious by nature.
My spod znaku bliźniąt jesteśmy zawsze ciekawi.

I don't think our conspirator is Gemini.
Nie sądzę, że nasz spiskowiec to Bliźnięta.

Did you date any Gemini?
A ty umawiałaś się z Bliźniętami?

Jupiter, Mars and Saturn are all in Gemini.
Jowisz, Mars i Saturn są w znaku Bliźniąt.

You've won the Gemini Contest and a trip to Fhloston Paradise for two.
Wygrałeś konkurs Gemini Croquette i wycieczkę do Raju Fhloston dla dwojga.

So... what about the other Gemini
A... co z tymi innymi Bliźniętami?

Winner of the Gemini Croquette contest!
Jedyny zwycięzca konkursu Krokietów Gemini!

Can't you just-- - Warp, Gemini split now!
nie możesz tylko -- - Warp, Gemini Split teraz!

Gemini Croquette's to Fhloston Paradise.
Raj na Fhloston...

That's Orion, And that's Gemini, and that is Orion's big dog,
A tamte to Bliźnięta, a to, to pies Oriona, Canis Major.