Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) Wielka Brytania;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) Great Britain Wielka Brytania

Słownik audio-video Montevideo

jednostka binarna, ponad milion bajtów [bytes]

Słownik skrótów

pol. 'Wielka Brytania', eng. Great Britain

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

GB: Is that not what we're doing in the debate about climate change?
GB: Czy nie jest to coś, co robimy podczas debaty o zmianach klimatu?

TED

University of Exeter Library- Stocker Road- GB - EXETER EX4 4PT
University of Exeter Library- Stocker Road- GB - EXETER EX4 4PT

europa.eu

GB: Yes, but I think Europe has got a position, which is 27 countries have already come together.
To prawda, jednak uważam, że Europa jest w takiej sytuacji, że 27 krajów już się ze sobą zgadza.

TED

Nash, tpy you motherfucker, you're great, niewyparzon gb!
Nash, ty tępy skurwysynu, masz wielką, niewyparzoną gębę!