Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia Galia; historia Gal/Galijka; historia Francuz(ka);

Nowoczesny słownik angielsko-polski

Galia

Galia (kraina na terenie obecnej Francji

Belgii i północnych Włoch)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr. Galia

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr.,hist. Galia; etn. Gal
~, cisalpine - Galia zaalpejska

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Long before tourism came to the Palatinate, viticulture formed the basis of its economy â?? a tradition begun by the Roman garrisons that guarded the volatile river borders between Gaul and unconquered, barbarian Germania.

Some men left to fight in Gaul. Those with families stayed here.
Część ludzi odeszła, by walczyć, ci, którzy mieli tu rodziny, zostali.

Have a care, Gaul, how you talk to me or I'll cut that throat.
Uważaj, jak do mnie mówisz, Galu, bo poderżnę ci gardło.

Rome abandoned us. Some men left to fight in Gaul.
Rzym porzucił nas, Niektórzy odeszli walczyć w Galii.

The little Gaul has the name of a hero:
Ten mały Gal ma imię jak bohater w rodzaju Dżomanix.

I say we march north towards Transalpine Gaul, and over the mountains to freedom.
Ja mówię, żeby iść na północ, do Galii Zaalpejskiej, - przez góry, do wolności.

It began in a small village in Gaul... where I was born a free woman.
Zaczęła się w małej wiosce w Galii, gdzie urodziłam się jako wolna kobieta.

And pay final tribute to the Undefeated Gaul.
I złożyć ostateczny hołd Niepokonanemu Galowi.

What of Gaul? So loyal to us.
Co z tak lojalną Galią?

Mr. Gaul, Tuvok, start working on a tactical plan.
Jedenaście. Panie Gaul, Tuvok zacznijcie opracowywać plan taktyczny.

Let me quote Asterix the Gaul here: 'They must be crazy, the French!'
Pozwolę sobie przytoczyć cytat z "Przygód Galla Asteriksa”: "Musieli powariować, ci Francuzi!”.

beyond that peak is Gaul.
Za tym szczytem zaczyna się Galia.

We must bring down... the Sixth and Seventh Legion from Transalpine Gaul.
Musimy sprowadzić szósty i siódmy legion z Galii Zaalpejskiej.