Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) galanteria, kurtuazja, uprzejmość, szarmanckość; dzielność, męstwo, odwaga, waleczność, rycerskość;
medal for gallantry - medal za odwagę;
medal for gallantry - medal za odwagę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (bravery) dzielność
(courtliness to women) galanteria
uprzejmość

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odwaga, waleczność, rycerskość, szarmanckość

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rycerskość, odwaga
Conspi-cuous Gallantry Medal (skr. CGM) bryt. Medal za Szczególną Odwagę

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DZIELNOŚĆ

WALECZNOŚĆ

GALANTERIA

WYKWINTNOŚĆ W OBEJŚCIU

MIŁOSTKA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

odwaga
szarmanckość

Wordnet angielsko-polski


1. (the qualities of a hero or heroine
exceptional or heroic courage when facing danger (especially in battle)
"he showed great heroism in battle"
"he received a medal for valor")
bohaterstwo, bohaterskość, heroizm, heroiczność
synonim: heroism
synonim: valor
synonim: valour
synonim: valorousness
synonim: valiance
synonim: valiancy

2. (courtesy towards women)
szarmanckość: : synonim: chivalry
synonim: politesse

Słownik internautów

rycerskość, odwaga

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dzielność
odwaga
galanteria

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

brawura

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dzielność; męstwo; rycerskość; waleczność
~, conspicuous - męstwo wybitne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I ask you now, Mr President of the European Council: 'Where are the courtly gallantries?
Pytam więc teraz pana, panie przewodniczący Rady Europejskiej: "Gdzież są te wielkie czyny?

statmt.org

It was actually a gallantry due to the fact that it was the last speech of the evening, except for the reply by our rapporteur, Mr Onesta, whose turn it is to speak now.
W istocie wykazałem uprzejmość dlatego, że było to ostatnie przemówienie tego wieczoru, poza odpowiedzią naszego sprawozdawcy, pana posła Onesty, i teraz jest kolej na jego wypowiedź.

statmt.org

While the Daily Mirror insisted on nastily doing down McKinney by insisting on her soft-porn past (she had of course been adopted by a rival paper), Tory and the Express took McKinney's side with gallantry and humour and published photos of her dressed up as a nun.

www.guardian.co.uk

Now is the time for gallantry.
To dobry moment na rycerskość.

It's from no lack of gallantry towards women, Mrs Musgrove.
Ale nie płynie to z braku rycerskości wobec dam, Pani Musgrove.

Your humor and gallantry seduced me.
Twój humor i galanteria uwiodły mnie całkowicie.

It was actually a gallantry due to the fact that it was the last speech of the evening, except for the reply by our rapporteur, Mr Onesta, whose turn it is to speak now.
W istocie wykazałem uprzejmość dlatego, że było to ostatnie przemówienie tego wieczoru, poza odpowiedzią naszego sprawozdawcy, pana posła Onesty, i teraz jest kolej na jego wypowiedź.