Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) geografia galilejski; historia galileuszowy;

(Noun) chrześcijanin; geografia Galilejczyk/Galilejka;
the galilean - Galilejczyk;

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

etn. Galilejczyk
adj. Galilejski