Słownik polsko-angielski

gallery (pl. galleries)
~ rufowa - stern-gallery

Wordnet polsko-angielski


1. (a room or series of rooms where works of art are exhibited)
gallery, art gallery, picture gallery


2. (narrow recessed balcony area along an upper floor on the interior of a building
usually marked by a colonnade)
gallery: :

3. (a curved section or tier of seats in a hall or theater or opera house
usually the first tier above the orchestra
"they had excellent seats in the dress circle")
circle, dress circle: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(w teatrze) gallery
(w kościele) loft
~ obrazów picture gallery
~ sztuki art gallery

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (wystawa lub sala wystaw) gallery

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

gallery~ dla dziennikarzy, prasy - press gallery~ dla publiczności - public gallery~ w parlamencie - strangers gallery~ dyplomatyczna - diplomatic gallery~ nakazać opuszczenie galerii - to order the gallery be cleared

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f gallery ~ dla prasy press gallery ~ dla publiczności public gallery ~ dla publiczności w parlamencie strangers’ gallery

Słownik architektury polsko-angielski

(f) gallery

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GALLERY

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f gallery
~ obrazów picture-gallery, gallery of pictures

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

archit. tribune, gallery

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

loft