Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia gadolin;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

gadolina (środek kontrastowy zawierający gadolin)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

gadolin m

Wordnet angielsko-polski

(a ductile silvery-white ductile ferromagnetic trivalent metallic element of the rare earth group)
gadolin, Gd
synonim: Gd
synonim: atomic number 64

Duży słownik chemiczny

gadolin