Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) bełkotać, gęgać, wyrzucać z siebie, wybełkotać, mówić prędko i niewyraźnie; trajkotać, pleść;
gabble out - wybełkotać;
gabble away - zabełkotać, trajkotać;

(Noun) trajkotanie, gęganie, paplanina, bełkot, trajkot;
gabble of conversation - gwar rozmowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt/vi (sl) paplać: stop ~ ing!
(of geese) gęgać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) prędkie mówienie
mówić prędko i niewyraźnie, trajkotać, pleść

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bełkot

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vi bełkotać, mamrotać, paplać
n paplanina

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAMROTANIE

TRAJKOT

TRAJKOTANIE

MAMROTAĆ

TRAJKOTAĆ

GĘGAĆ (O GĘSIACH)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V gęgać
V trajkotać
N paplanina

Wordnet angielsko-polski

(rapid and indistinct speech)
szwargot
synonim: jabber
synonim: jabbering

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gęgać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I gabbled something incomprehensible.

www.guardian.co.uk

Now, I am Amelia Gabble, and this is my sister-
Jestem Amelia Gabble, a to moja siostra...

And you gabble it off like that...
A ty tak po prostu paplasz... To kurestwo...

When will Mr. Wood conclude his interminable gabble?
Kiedy wreszcie pan Wood skończy to nieznośne bajdurzenie?

Miss Abigail Gabble.
Panna Abigail Gabble.

Thomas, this is Amelia and Abigail Gabble.
Thomas, to jest Amelia i Abigail Gabble.