Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wybredny, humorzasty, czepialski, marudny, grymaśny, trudny do zadowolenia; drobiazgowy; przeładowany ozdobami;
i’m not fussy - nie robi mi to różnicy (gdy ma się dwie rzeczy do wyboru), nie jestem wybredny;
i’m not fussy - nie robi mi to różnicy (gdy ma się dwie rzeczy do wyboru), nie jestem wybredny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

drobiazgowy, grymaśny, trudny do zadowolenia
I'm not ~ nie robi różnicy (gdy ma się dwie rzeczy do wyboru)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj hałaśliwy
niespokojny
kapryśny
dro-biazgowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GRYMAŚNY

KAPRYŚNY

PRETENSJONALNY

WYBREDNY

DENERWUJĄCY

WYSZUKANY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

wybredny
przesadny

Wordnet angielsko-polski

(exacting especially about details
"a finicky eater"
"fussy about clothes"
"very particular about how her food was prepared")
kapryśny, grymaśny, humorzasty, chimeryczny, rozkapryszony
synonim: finical
synonim: finicky
synonim: particular
synonim: picky

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

hałaśliwy

małostkowy

niespokojny

staranny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The garden is covered by an array of fussy bylaws: "No person shall .

www.guardian.co.uk

" Alan Yentob was quite fussy and didn't look me  in the eye, just held out his empty glass when he wanted a refill.

www.guardian.co.uk

My mother is coming you see and she's a very fussy lady.
Moja mam przyjeżdża, a jest bardzo kapryśną kobietą.

I expect it's because you're so fussy about your food.
Przypuszczam, że to dlatego że jesteś taki kapryśny w kwestii jedzenia.

I'm told that he's in no position to be fussy.
Słyszałam, że on jest w takiej sytuacji, że nie będzie wybredny.

He really ought to be married, but he's so fussy.
Powinien się ożenić, ale jest taki grymaśny.

He's going to be up all night and fussy all day.
Już nie zaśnie i będzie marudny przez cały dzień.

I was about to do it but you're fussy.
Miałam to zrobić ale jesteś marudna.

You're too fussy. Just like a hornet in a bottle.
Jesteś zbyt grymaśny, zupełnie jak szerszeń w butelce.

I'm fussy about that, got it from my dad.
Jestem niezwykle wybredny, co do tego, mam to po tacie.

No, I'm fussy as an old hen with one chick missing.
Nie. Jestem marudny jak stara kura, gdy zgubi kurczaka.

Why do I have to be the fussy snob?
A czemu ja muszę być wybrednym snobem?

And a woman who'il kiss on the second time out Is anything but fussy
A kobieta, która całuje na drugiej randce jest wszystkim tylko nie kłębkiem futra.

It's too humid, my designer refuses to work I'm fussy like him
Jest zbyt wilgotno, mój projektant nie chce pracować... zaczynam mnie wkurzać.

I'm not fussy but I don't know how I'm going to eat this.
Nie jestem grymaśny. Po prostu nie wiem jak mam to zjeść.

He's fussy about the company he keeps.
Jest dość wybredny, jeśli chodzi o towarzystwo.

Todd gets fussy when she misses his ballet recitals.
Todd staje się kapryśny, kiedy ona opuszcza jego występy baletowe.

Bryan turned down Amadeus, so we're very fussy.
Bryan odrzucił rolę Amadeusza, jesteśmy więc dość wybredni.

I'm fussy about who I meet.
Nie wiadomo kogo się spotka.

He's a little fussy, he doesn't like tomatoes,
Jest trochę czepialski, nie lubi pomidorów

Ooh, I'm not fussy on that subject.
Nie jestem wybredna pod tym względem.

No, they were all fussy eaters.
Nie, oni wszyscy byli marudni do jedzenia.

Sorry, she's a fussy baby, this one.
Przepraszam, ona jest wybrednym dzieckiem.

Chris was fussy, it calmed him.
Chris stroił fochy, to go uspokajało.

I'm a guy, we're not that fussy.
Jestem facetem. Nie jesteśmy wybredni.

I am not fussy !
Nie jestem marudna!

She's just a little fussy.
Nie, nie, jest tylko trochę marudna.

Old Yee is a fussy eater.
Mój mąż jest bardzo wybredny.

She's very old, and very fussy!
Ona jest bardzo stara i bardzo wybredna!

Buy some of this Fussy Pussy.
Kup jedno z tych Fussy Pussy

No, they're not fussy chickens.
Nie, To nie są grymaśne kurczaki.

No, he's not that fussy.
Nie, nie jest tak wybredny.

Fussy, as ever...
Kapryśny, jak zawsze...

Let us not be fussy and let us welcome this progress, since we know all the administrative formalities that are carried out in our embassies in order to issue visas to citizens of countries of the South.
Nie powinniśmy kaprysić i powinniśmy przyjąć z zadowoleniem te postępy, bowiem znamy wszystkie formalności administracyjne, które przeprowadza się w naszych ambasadach, aby wydać wizy obywatelom Krajów Południa.