Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (z)marszczyć; pruć; rolnictwo orać; technika rowkować, ryć, żłobić;

(Noun) bruzda, głęboka zmarszczka; technika koleina, rowek, żłobek, wyżłobienie;
furrow slice - rolnictwo skiba;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(in the earth etc.) bruzda.
2.
(wrinkle) zmarszczka.vt marszczyć: to ~ brow marszczyć brew

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bruzda, wyżłobienie, rowek, zmarszczka
marszczyć, rowkować, ryć, żłobić

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

bruzda f, rowek m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski2011 r., Anna Słomczewska

bruzda, rowek

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BRUZDA

RADLINA

ZMARSZCZKA

ROWEK

ŻŁOBIENIE

PRĄŻEK

ORAĆ

PORADLIĆ

BRUŹDZIĆ

BRUZDOWAĆ

PRUĆ WODĘ

ŻŁOBIĆ

UFAŁDOWAĆ

POCIĄĆ

PORZNĄĆ

RYSOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N bruzda
N zmarszczka
V marszczyć się

Wordnet angielsko-polski


1. (a long shallow trench in the ground (especially one made by a plow) )
bruzda


2. (a slight depression or fold in the smoothness of a surface
"his face has many lines"
"ironing gets rid of most wrinkles")
zmarszczka: : synonim: wrinkle
synonim: crease
synonim: crinkle
synonim: seam
synonim: line

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bruzda
~, low pressure - meteo. zatoka niskiego ciśnienia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

If my land crieth out against me, And the furrows thereof weep together;
Jeźliż przeciw mnie ziemia moja wołała, a jeźliże z nią społem zagony jej płakały;

Jesus Army

The plowers plowed upon my back; They made long their furrows.
Po grzbiecie moim orali oracze, i długie przeganiali brózdy swoje.

Jesus Army

You can see the furrows in the brow and how the microstructure changes there.
Widać, jak zmienia się mikrostruktura zmarszczek na czole.

TED

Canst thou bind the wild-ox with his band in the furrow?
On się naśmiewa ze zgrai miejskiej, a na głos tego, co go goni, nic niedba.

Jesus Army

they are altogether false; in Gilgal they sacrifice bullocks; yea, their altars are as heaps in the furrows of the field.
I w Galgalu woły ofiarują, owszem, i ołtarzów ich pełno jako gromad na zagonach pól moich.

Jesus Army

Really, it's like coming to Jesus to justify Judaism: I gave the old-school way of things a go myself, I didn't like it, I ploughed my own furrow and everyone followed in my wake (eventually) and, unlike Jesus, I didn't have to die to make my point.

www.guardian.co.uk

And this deep furrow around the mouth.
I ta głęboka bruzda wokół ust.