Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) chemia efemeryczny, lotny; przyroda nietrwały, krótko żyjący;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZELOTNY

NIETRWAŁY

LOTNY

Wordnet angielsko-polski

(lasting a very short time
"the ephemeral joys of childhood"
"a passing fancy"
"youth's transient beauty"
"love is transitory but it is eternal"
"fugacious blossoms")
przemijający, nietrwały
synonim: ephemeral
synonim: passing
synonim: short-lived
synonim: transient
synonim: transitory

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. lotny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. lotny