Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse rynek FOREX;

Wordnet angielsko-polski

Forex
synonim: foreign exchange market
synonim: FX

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) the insider's term for foreign exchange trading (= buying and selling ofcurrencies) ~- określenie używane przez maklerów giełdowych, dotyczące handlu dewizami (kupowanie i sprzedawanie walut)
Forex is currently a career hot spot for aggressive young men looking for a faster fast track (Playboy, 17 Jul, 1987) .