Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zalesiać;

(Noun) przyroda las; przyroda obszar łowiecki, puszcza;
forest of sth - las/mnóstwo wysokich obiektów blisko siebie;
oak forest - przyroda las dębowy;
not see the forest for the trees - nie widzieć całości obrazu, zwracać zbyt dużo uwagi na detale i nie rozumieć całości;
thick forest - gęsty las;
in the forest - w lesie;
forest pests - szkodniki leśne;
pine forest - przyroda las sosnowy;
forest fire - pożar lasu;
500 hectares of forest - 500 hektarów lasu;
pine forest - przyroda las sosnowy;
forest fire - pożar lasu;
500 hectares of forest - 500 hektarów lasu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C las
~ fire pożar lasu
rain ~ las tropikalny
oak ~ las dębowy.?vt zalesiać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

las

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s las
vt zalesiać

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n las
forest pests - szkodniki leśne
vt zalesiać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LEŚNY

BOROWY

BÓR

PUSZCZA

KNIEJA

ZALESIAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (the trees and other plants in a large densely wooded area)
las
synonim: wood
synonim: woods

2. (land that is covered with trees and shrubs)
puszcza: : synonim: woodland
synonim: timberland
synonim: timber

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

las
knieja

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

bot. las~, coniferous las szpilkowy~, deciduous las liściasty~, leafy las liściasty~, mixed las mieszany~, old-growth starodrzew

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bot.,leśn. las
~, alder - olszyna
~, artificial - las sztuczny
~, birch - brzezina
~, boreal - tajga
~, broad leaved - las liściasty
~, city - las komunalny
~, close canopy - las o zwartych koronach
~, coniferous - las iglasty, las szpilkowy; bór
~, cropped - las zagospodarowany
~, deciduous - las liściasty
~, equatorial - las równikowy
~, even aged - las jednowiekowy
~, evergreen - las wiecznie zielony
~, felled - las wyrąbany
~, fir - las jodłowy
~, fresh - las świeży
~, hardwood - las o twardym drzewie
~, high - las wysokopienny
~, leafy - las liściasty
~, logged - las wyrąbany
~, low - las niskopienny
~, lowland - las nizinny
~, managed - las zagospodarowany
~, mixed - las mieszany
~, municipal - las komunalny
~, natural - las naturalny
~, needle leaf - las szpilkowy
~ of chimneys - przen. las kominów
~ of obstacles - przen. las przeszkód
~, one species - las jednogatunkowy
~, open - las rzadki
~, original - las pierwotny
~, pine - las sosnowy
~, plantation - las plantacyjny, plantacja leśna
~, primary - las pierwotny
~, primeval - las pierwotny, puszcza
~, private - las prywatny
~, production - las produkcyjny
~, protection; ~, protective - las ochronny
~, rain - las równikowy, las tropikalny
~, riparian; ~, riverine; ~, riverside - las łęgowy
~, sclerophyll - las suchoroślowy
~, scrub - gąszcz leśny, las krzewiasty
~, softwood - las o miękkim drzewie
~, spruce - las świerkowy
~, summergreen - las liściasty
~, temperate - las strefy klimatu umiarkowanego
~, timber - las produkcyjny, las rębny
~, tropical - las tropikalny
~, tropical rain - dżungla tropikalna
~, uneven aged - las różnowiekowy
~, urban - las komunalny

Słownik środowiska angielsko-polski

las m, puszcza f leśn.

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

las
~, alder - bot. olszyna
~, boreal leśn. taja, taiga
~, broad leaved las liściasty
~, coniferous leśn. bór, las iglasty, las szpilkowy
~, cropped las zagospodarowany
~, deciduous las liściasty, las zrzucajcy liście
~, dry coniferous bór suchy
~, dry ground leśn. grąd
~, equatorial las równikowy
~, fresh coniferous bór świeży
~, humid coniferous bór wilgotny
~, lowland las nizinny
~, maiden las dziewiczy
~, managed las zagospodarowany
~, marshy coniferous bór bagienny
~, mixed las mieszany
~, mixed coniferous bór mieszany
~, monsoon las monsunowy
~, mountain las górski
~, natural las naturalny
~, northern spruce tajga
~, oak hornbeam bór grądowy
~, pine coniferous bór sosnowy
~, primary las pierwotny
~, primeval las pierwotny, puszcza
~, protective las ochronny
~, rain las równikowy
~, riparian las łęgowy
~, riverine
~, riverside
las łęgowy
~, soil protecting
~, soil-protective
las glebochronny
~, summergreen las zrzucajcy liście
~, temperate las strefy klimatu umiarkowanego
~, trackless las dziewiczy
~, tropical rain las tropikalny
~, virginal las dziewiczy
~, water protection las wodochronny
~, zielony evergreeen las wiecznie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Pani przewodnicząca! Czterdzieści procent powierzchni Kamerunu pokrywają lasy.

statmt.org

A further issue is the Natura 2000 programme, of which our forests are part.
Kolejnym zagadnieniem jest program Natura 2000, którego nasze lasy są częścią.

statmt.org

Moreover, European forests and soil are both incredible reservoirs of CO2.
Ponadto lasy i gleby Europy stanowią wspaniałe rezerwuary dwutlenku węgla.

statmt.org

On top of this, forests are essential for all of us and are part of our identity.
Ponadto lasy są istotne dla nas wszystkich i są częścią naszej tożsamości.

statmt.org

I hope that this VPA system will be rolled out quickly to other forest countries.
Mam nadzieję, że system VPA zostanie szybko rozszerzony na inne kraje posiadające lasy.

statmt.org

The final blow apparently came when Luzhkov criticized Medvedev's decision to suspend building a highway through a forest outside Moscow.

www.guardian.co.uk

To the west, a 600km gas pipeline will next month begin powering a huge new electricity power station by bringing energy from a pristine part of the forest at Urucu into the city.

www.guardian.co.uk

These woods of Rockingham once stretched from Northampton to Stamford, a medieval hunting forest carved from great estates created by William the Conqueror.

www.guardian.co.uk

No: with its factory-like bulk, its sleek cladding and forest of chimneys, it's a refined brute of a building.

www.guardian.co.uk

You came back because of the forest and my blood.
Ja wróciłem z powodu lasu i mojej krwi.

I had said to you still from the forest to continue.
Myślałem, że już wam hipisom mówiłem, żebyście trzymali się z dala od lasu.

One day I'll walk through the forest to the river.
Pewnego dnia idę przez las w stronę rzeki

You should go back to your real home in the forest.
Powinniście wrócić do swojego prawdziwego domu, do lasu.

Let's go to the forest and get some real food.
Przejdźmy się do lasu znaleźć jakieś prawdziwe jedzenie.

Those people in the forest, what did you see on them?
Co widziałeś w tych ludziach z lasu?

Get out of our forest. you have no business here.
Macie opuścić nasz las. Nie macie prawa tu być.

I saw him two times, going into the forest at night time.
Widziałam go dwa razy. Wchodził nocą do lasu.

My friend is in the forest lost and he wants nothing to do.
Mój chłopak zgubił się w lesie, a on nawet nic nie zrobi.

But it made me happy to meet him again in our forest.
Ale byłam szczęśliwa ze znów spotkaliśmy się w naszym lesie.

Well, he wants us to meet him in a forest, but where?
Chce, żebyśmy się spotkali z nim w lesie, ale gdzie?

You should not come this far into the forest alone!
Nie powinnaś sama tak daleko wchodzić do lasu!

Just remember it was you who took them from their forest.
Pamiętaj, że to ty... ty... zabrałeś ich z tego lasu.

Now we'll approach the river through this part of the forest.
Podejdziemy do rzeki przez tę część lasu.

To the forest, Then out through the pass before morning.
Do lasu, a potem przez przełęcz zanim nastanie ranek.

They wouldn't allow me to go in the forest again.
Oni nie pozwoliliby mi, przyjść więcej do lasu.

Then he ran all night, into the forest, without looking back.
Potem całą noc biegł w las, nie oglądając się za siebie.

Well, either way, it was me who brought you here into the forest.
Tak czy siak, to ja cię tu sprowadziłem, do tego lasu.

You're not still thinking about that woman in the forest, are you?
Chyba nie myślisz wciąż o tamtej kobiecie w lesie, prawda?

Will he lose himself in the forest of my hair?
Czy on zatraci się w lesie moich włosów?

I think it would be nice if we went into the forest, she said.
Myślę, że byłoby miło, gdybyśmy poszli wszyscy do lasu, powiedziała.

She ran away, to the forest, and I never saw her again.
Uciekła do lasu, i nigdy więcej jej nie widziałem.

It's what you hear in the forest when you're all alone.
Co słyszałeś w lesie, kiedy byłeś sam?

How am I going to find my secretary in this forest?
Jak mam znaleźć sekretarkę w tym lesie?

I mean, when we get to the forest will it all be true? What?
Mam na myśli, kiedy dotrzemy do lasu czy będą prawdziwe.

Gives me the rights to the forest and everything in it.
Dają mi prawo własności do tych lasów i wszystkiego, co w nich się znajduje.

Now that the trees are gone, I can almost see the forest.
Kiedy już nie ma drzew, prawie mogę zobaczyć las.

Then a whole trail of them led me off into the forest.
Wtedy cały szlak z nich doprowadził mnie do lasu.

In the night someone looks across the forest and sees not a single light.
Człowiek patrzy w noc, ponad las, i nie widzi ani jednego światełka.

It goes without saying that forest protection is a key environmental issue.
Rozumie się samo przez się, że ochrona lasów jest jednym z kluczowych zagadnień w dziedzinie środowiska.

This one's married and she's not growing a national forest.
Nie obwiniaj małżeństwa. Ona jest mężatką i nie hoduje parku narodowego!

This tree has no impact on the forest as a whole.
To drzewo nie ma żadnego wpływu na las, jako całość.

I want to take some night shots in the forest.
Chcę zrobić parę nocnych zdjęć w lesie.

Today, the forest and her blood will open the gate to the other side.
Dziś, las i jej krew otworzą bramę do innej strony.

I'm trying to understand this deep connection the people have to the forest.
Staram się to zrozumieć... głęboką więź jaką Lud ma z lasem.

Why don't we go six lines back when I enter the forest?
Dlaczego nie wrócimy sześć linijek do tył, kiedy wchodziłem do lasu?

I do not have the option to just run off into the forest.
Nie mam opcji, żeby uciec po prostu do lasu.

A word of caution about our friends in the forest.
I jeszcze słowo na temat naszych leśnych przyjaciół.

When the forest was ours, father and I came here every day.
Kiedy las był nasz, ojciec i ja przychodziliśmy tu każdego dnia

You don't believe setting foot into the forest would actually get us killed.
Nie wierzysz ustawiania stopy do lasu właściwie dostaliby, że jesteśmy zabici.

Out of the forest or no more carrots for you.
Wynocha z lasu. Nie dostaniesz już więcej marchewki.

Even if all the trees return, it won't be his forest anymore.
Nawet jeśli drzewa wrócą, nie będzie to jego las.

There is no stable. so pay for the room or go to the forest.
Nie mamy stajni. Zapłaci za pokój albo niech idzie do lasu.

There are also more than 350 000 people employed in forest management.
Ponadto ponad 350 tysięcy osób zatrudnionych jest w gospodarce leśnej.

Do you want to join us in the forest trail?
Chcesz się dołączyć do zjazdu w lesie?

The cabin is here, between the forest and the lake.
Domek jest tutaj, między lasem i jeziorem.

You just have to go into the forest and fetch one.
Musicie udać się teraz do lasu i znaleźć strzałę.

I felt more freedom in the shadows of the forest.
Odczuwałam więcej wolności w cieniu lasu.

Suddenly, one evening he finds himself standing in a forest.
Pewnego wieczoru, nieoczekiwanie znalazł się w lesie.

You probably heard about the forest fire last week over by Welch.
Prawdopodobnie słyszała pani o pożarze lasu niedaleko Welch w ostatnim tygodniu.