Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) podnóżek;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

podnóżek

Wordnet angielsko-polski

(a low seat or a stool to rest the feet of a seated person)
podnóżek
synonim: footrest
synonim: ottoman
synonim: tuffet

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Exalt ye Jehovah our God, And worship at his footstool: Holy is he.
Wywyższajcie Pana, Boga naszego, a kłaniajcie się u podnóżka nóg jego; bo święty jest.

Jesus Army

We will go into his tabernacles; We will worship at his footstool.
Wnijdźmyż do przybytków jego, a kłaniajmy się u podnóżka nóg jego.

Jesus Army

Till I make thine enemies the footstool of thy feet.
Aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich.

Jesus Army

nor by the earth, for it is the footstool of his feet; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.
Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem nóg jego; ani na Jeruzalem, gdyż jest miasto wielkiego króla;

Jesus Army

Thus saith Jehovah, Heaven is my throne, and the earth is my footstool: what manner of house will ye build unto me?
Tak mówi Pan: Niebo jest stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg moich.

Jesus Army

Perhaps the gods of interior design looked down on the fluorescent yellow chairs and rotating orange footstools, and decided that enough was enough.

www.guardian.co.uk

When the lady climbed the wall, he offered to be her footstool.
Kiedy Pani wspinała się na mur, zaoferował się jako stołek.

I still can't believe they appraised that footstool at $200, though.
Nadal nie mogę uwierzyć, że wycenili ten podnóżek na $200.

Can't you see that the wardrobe fell on the footstool?!
Nie widzisz, że szafa spadła na podnóżek?!

How can you let her treat youlike a footstool?
Dlaczego pozwalasz jej traktować siebie jak popychadło?

And I will be your footstool.
A ja twoim podnóżkiem.

Did I not put together that Ikea footstool for Goldie?
Czy to nie ja, złożyłem te nóżki do stołu dla Goldie?

The footstool would have a goatee?
To podnóżek powinien mieć kozią bródkę?