Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) noga, piłka nożna; stopka; piechur;
50-footer - marynistyka statek długości 50 stóp;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pagina dolna

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'fUt@n Mecz piłkarski We were watching a footer (Oglądaliśmy jakiś mecz) - Student University College London (1999)

Wordnet angielsko-polski


1. (a person who travels by foot)
pieszy
synonim: pedestrian
synonim: walker

2. (a printed note placed below the text on a printed page)
kolofon: : synonim: footnote

Słownik internautów

stopka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

stopa