Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia fluor;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

fluor

Nowoczesny słownik angielsko-polski

fluor (pierwiastek)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

fluor m

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FLUOROWY

Wordnet angielsko-polski

(a nonmetallic univalent element belonging to the halogens
usually a yellow irritating toxic flammable gas
a powerful oxidizing agent
recovered from fluorite or cryolite or fluorapatite)
fluor, F
synonim: F
synonim: atomic number 9

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. fluor

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. fluor

Słownik środowiska angielsko-polski

fluor m chem.

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

chem. fluor (F)

Słownik techniczny angielsko-polski

fluor m, F