Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia floren, gulden, moneta dwuszylingowa;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dawna brytyjska moneta wartości dwóch szylingów

Nowoczesny słownik angielsko-polski

moneta dwuszylingowa

Wordnet angielsko-polski


1.
floren


2. (formerly the basic unit of money in the Netherlands
equal to 100 cents)
gulden, gulden holenderski, floren, NLG: : synonim: guilder
synonim: gulden
synonim: Dutch florin

3.
florin arubiański, AWG, Afl.: : synonim: Aruban florin
synonim: AWG

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

floren

kwiaciarka

kwiaciarnia

kwiaciarz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On Thursday 27 January florine Elie drove to Century City for her weekly cleaning of Karen's apartment at Century Towers.

www.guardian.co.uk

The country across the sea, the sworn enemy of Florin.
Państwo za morzem. Zaprzysięgły wróg Florin. Naprzód!

This cargo will bring 50,000 gold florin from any rebels worth the name.
Ten ładunek przyniesie 50,000 złotych florenów od każdego buntownika. - 50,000 florenów?

Don't take less than a florin for him, Bernard!
Nie bierz za niego mniej niż florena, Bernard!

You'il have the 100,000 gold florin ready for them.
Będziesz miał 100,000 złotych florenów gotowych dla nich.

There it is, lads, in round figures: 150,000 florin.
I oto jest, chłopcy, w okrągłej liczbie 150,000 florenów.

This florin, with our seal on the front...
Ten floren z naszą pieczęcią na awersie...

Cadet Florin, watch your tail, son!
Kadecie Florin, uważaj na swój ogon, synu!

Tomorrow morning, your men will escort us to Florin Channel... where every ship in my armada... waits to accompany us on our honeymoon.
Jutro rano, twoi ludzie będą nas eskortowali do kanału Florin gdzie wszystkie okręty mojej floty czekają aby towarzyszyć nam w miesiącu miodowym.