Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika lampa błyskowa, flesz; migające światło sygnalizacyjne; latarka;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

latarka, migoczące światło, światło migowe (błyskowe)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s światło sygnalizacyjne
latarka ele-ktryczna
fot. flesz

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'fl{SlaItn Latarka Them flashlights, they're keeping me awake (Te, no, latarki przeszkadzają mi spać) - Forrest Gump [film] (1994) They're shopping for soup, canned meats, and flashlights (Kupują zupy, mięso w puszkach oraz latarki) - Las Vegas Review-Journal (1999) Each visitor received a flashlight (Każdy zwiedzający otrzymał latarkę) - New York Times (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n światło sygnalizacyjne
am. latarka (elektryczna)
fot. flesz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIGAWKOWY [MAR.]

FLESZ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

duża latarka
lampa błyskowa

Wordnet angielsko-polski

(a small portable battery-powered electric lamp)
latarka
synonim: torch

Słownik internautów

latarka

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

podpałka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

światło błyskowe

Słownik techniczny angielsko-polski

1. oświetlenie błyskowe, światło błyskowe
2. latarka kieszonkowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You see the red glow in their eyes, which is the reflection of the flashlight.
Widzimy czerwony poblask, odbicie snopa światła.

TED

It has a flashlight, an LED flashlight.
Ma źródło światła LED.

TED

Do not let him move and keep that flashlight on his face.
Nie pozwól mu się ruszyć i świeć na jego twarz.

It can power a lot more than a flashlight, June.
Może zasilać o wiele więcej niż tylko latarkę, June.

Let's find a flashlight, go to the hospital and then the is all yours.
Poszukamy latarki, pójdziemy do szpitala, a potem jest twój.

Next year if you want, we can play flashlight Monopoly.
W przyszłym roku jak chcesz będziemy grać w Monopol przy latarkach.

And using the flashlight under your seat, start to warm up that paper.
I używając latarek pod siedzeniami, podgrzejcie ten papier.

Now, Art, don't worry, we have a flashlight for you.
Art, nie martw się, mamy lampkę i dla ciebie.

I got 500 pages of tunnel records and a flashlight.
Mam 500 stron rejestrów tuneli i latarkę.

Can you tell what kind of flashlight this is?
Możesz ustalić, jaki to rodzaj latarki?

Now! You can get that flashlight in my eyes?
Teraz! którym Mo¿esz dostaæ tê latarkê w moich oczach?

So what, your flashlight never runs out of juice?
Tak co, twoja latarka nigdy nie mieć soku?

He'd die of shock now if you shined a flashlight in his eyes.
Umarłby na skutek wstrząsu, gdyby zaświecił mu pan w oczy.

Hold the flashlight straight, it's dark and we'll fall.
Jest jeszcze ciemno, trzymaj prosto latarkę żebyśmy nie upadli.

When you get to the last crenel, shine your flashlight three times.
Kiedy dojdziesz do ostatniego filara, zapal latarkę trzy razy.

You have the flashlight with my prints on it.
Masz latarkę z moimi odciskami palców.

I found traces of blood and hair here on the end of this flashlight.
Znalazłem ślady krwi i włosów na końcu tej latarki.

Molly, bring that flashlight so I can see how big it is
Molly, przynieś latarkę, żebym zobaczył jaki on jest duży.

You want to tell us about the flashlight?
Chcecie nam opowiedzieć o latarce?

How will I find it? - Do you have a compass and a flashlight?
To jak go znajdę? - Masz kompas i latarkę?

Cut the power and give me a flashlight.
Wyłącz prąd i daj mi latarkę.

Give my friend your flashlight, can you please?
Daj mojemu przyjacielowi latarkę, dobrze?

That was her flashlight, that the old man had.
Latarka, którą miał ten stary, należała do niej.

Search his car, hit him with your flashlight.
Proszę przeszukać jego auto, uderzyć go latarką,

We went upstairs and we played a game of Monopoly with a flashlight.
Poszliśmy na piętro i graliśmy w Monopol przy latarkach.

Hitting you with a flashlight for wetting the bed.
Bijące cię latarką za moczenie łóżka.

Preliminary autopsy report says the flashlight blow was a minor injury.
Raport ze wstępnej autopsji stwierdza, że uderzenie latarką było raną powierzchowną.

Get a flashlight and a bottle of water.
Weź latarkę i butelkę wody.

There has been a malfunction in Project Flashlight with devastating results.
Pierwsze: w czasie funkcjonowania projektu Flashlight miała miejsce awaria, z katastrofalnymi skutkami...

Saskia, you won't find the flashlight in this mess.
Saskia, nie znajdziesz latarki w tym bałaganie.

Would you broken my jaw with a flashlight?
Czy złamałeś mi szczękę latarką?

Have a flashlight to turn your bed.
Ma latarkę, by oświetlić łóżko w kontenerze.

I had this flashlight, and I knocked it through the glass
Miałem tę latarkę i uderzyłem nią w szybę.

Told you she has the best flashlight.
Mówiłam ci, że ma najlepszą latarkę.

She stole the batteries out of my flashlight.
Ona ukradla baterie z mojej latarki.

These are water-purifying tablets and that's a flashlight that floats.
To tabletki oczyszczające wodę, a to nietonąca latarka.

We'll take the flashlight and go look.
Weźmiemy latarkę i poszukamy go.

There's a flashlight for each of you.
Dla każdego z was jest latarka.

With a stack of comics and a flashlight.
Ze stertą komiksów i latarką.

All right, let me grab a flashlight!
Dobra, daj mi latarkę!

I'il touch you with my flashlight all day.
Ja mogę cię tak cały dzień.

You can't go anywhere without a flashlight.
Nigdzie się nie ruszysz bez latarki.

If they disrupt electricity... how come my flashlight worked?
Skoro zakłócają elektryczność... ...to jak mam korzystaćz latarki?

Only use the flashlight for lighting, okay?
Latarka tylko do oświetlenia, dobra?

I have a flashlight in the cab.
Mam latarkę w szoferce.

She shines a flashlight in my eyes!
Świeci mi po oczach latarką.

Right, that's what the flashlight was for.
Tak, właśnie na to przyda się latarka.

You'il find a flashlight in the laundry room.
W pralni znajdziesz latarkę.

Where did I leave my flashlight?
Gdzie jest ta moja latarka?