Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) żmudny, wybredny, drobiazgowy, wymagający;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj wybredny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wybredny, wymagający

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj uj. wybredny
wystudiowany

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DROBIAZGOWY

SKRUPULATNY

WYMUSKANY

WYBREDNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

grymaśny

Wordnet angielsko-polski

(exacting especially about details
"a finicky eater"
"fussy about clothes"
"very particular about how her food was prepared")
kapryśny, grymaśny, humorzasty, chimeryczny, rozkapryszony
synonim: finical
synonim: fussy
synonim: particular
synonim: picky