ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FERMENTUJĄCY

Wordnet angielsko-polski

(a process in which an agent causes an organic substance to break down into simpler substances
especially, the anaerobic breakdown of sugar into alcohol)
fermentacja
synonim: zymosis
synonim: zymolysis
synonim: fermentation
synonim: ferment

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fermentowanie

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. fermentacyjny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. fermentowanie n, poddawanie fermentacji
2. dołowanie n (masy ceramicznej)