Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) fermentować, poddawać fermentacji; wrzeć, burzyć się; wywoływać ferment społeczny;

(Noun) zaczyn, ferment; fermentacja, wrzenie, ferment;
in (a state of) ferment - wzburzony, w stanie wrzenia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U ferment
(fig) : wzburzenie umysłów
in a ~ wzburzony

vt (e.g. beer) poddawać fermentacji.vi fermentować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ferment

fermentować

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

poddawać fermentacji
wywoływać ferment (społeczny)
vi fermentować, burzyć się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WRZENIE

SFERMENTOWAĆ

PRZEFERMENTOWAĆ

SKWAŚNIEĆ

ZAKWASIĆ

KWASIĆ SIĘ

SKISIĆ

BURZYĆ

NURTOWAĆ

BŁĄDZIĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N ferment
V Phras fermentować

Wordnet angielsko-polski


1. (a state of agitation or turbulent change or development
"the political ferment produced new leadership"
"social unrest")
ferment
synonim: agitation
synonim: fermentation
synonim: tempestuousness
synonim: unrest

2. (a process in which an agent causes an organic substance to break down into simpler substances
especially, the anaerobic breakdown of sugar into alcohol)
fermentacja: : synonim: zymosis
synonim: zymolysis
synonim: fermentation
synonim: fermenting

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

ferment
zaczyn

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niepokój

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ferment
~, revolutionary - przen. ferment rewolucyjny

Słownik środowiska angielsko-polski

ferment m

Słownik techniczny angielsko-polski

ferment m, enzym m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Then we get into fermentation, the third stage, which is really where the flavor develops.
Wtedy przechodzimy do fermentacji, trzeciego etapu, kiedy to smak naprawdę się rozwija.

TED

The fermentation which started at stage three is continuing through all these other stages.
Fermentacja, która zaczęła się w etapie trzecim, nadal trwa przez wszystkie pozostałe etapy.

TED

Wine of fresh grapes; grape must with fermentation arrested by the addition of alcohol
Wina ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu

EU Constitution

And once you get this process going, you can actually recycle your previous fermented liquid.
Podczas tego procesu można w zasadzie przetworzyć wcześniej już sfermentowany płyn.

TED

Other fermented beverages (for example, cider, perry and mead)
Jabłecznik, wino z gruszek, miód pitny i pozostałe napoje na bazie fermentacji

EU Constitution

If he were French they'd have his statue in parks, Italian he'd be on their stamps, Japanese and he'd be doing commercials for videogames and fermented soya bean soda.

www.guardian.co.uk

If you're keeping the juice for longer than three days, it's essential that you prevent fermentation from taking place.

www.guardian.co.uk

The people of the Atlas mountains often use a similar method, and fermented (read: rancid) sheep's butter is highly esteemed there for flavouring couscous.

www.guardian.co.uk

So the small number of Brits, Irish and New Zealanders of bold intent who turned up to do their best to help arrived in Sarajevo to find a strange demimonde of slaughter and cultural ferment.

www.guardian.co.uk

Then when it's full, then they leave that there to ferment.
Kiedy jest pełna, zostawiają ją do fermentacji.

A vital element of ideological ferment has been introduced.
Wprowadzono istotny ferment ideologiczny.

Rice, fruit, water, then we let it ferment.
Ryż, owoce, woda i fermentujemy.

And into that ferment came the microprocessor.
W tym fermencie pojawił się mikroprocesor.

Tunisia also remains in ferment, and the longer that lasts the greater the danger that Islamists will seize the political initiative.
Sytuacja w Tunezji także pozostaje niestabilna, a im dłużej to trwa, tym większe jest niebezpieczeństwo przejęcia inicjatywy politycznej przez islamistów.

Clostridium acetobutylicum doesn't acidogenically ferment itself.
Clostridium acetobutylicum sama nie sfermentuje.