Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) sławny, głośny, słynny, powszechnie znany;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sławny, głośny, słynny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SŁAWNY

GŁOŚNY

OKRZYCZANY

ZNAKOMITY

SŁYNNY

Wordnet angielsko-polski

(widely known and esteemed
"a famous actor"
"a celebrated musician"
"a famed scientist"
"an illustrious judge"
"a notable historian"
"a renowned painter")
słynny, sławny
synonim: celebrated
synonim: famed
synonim: famous
synonim: illustrious
synonim: notable
synonim: noted
synonim: renowned