Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dodatek, coś ekstra; technika element wyposażenia dodatkowego, wyposażenie dodatkowe, dodatek; opłata dodatkowa, dopłata; dodatek specjalny, wydanie specjalne; biznes pracownik sezonowy/niepełnoetatowy, pracownica sezonowa/niepełnoetatowa; (w filmie) statysta/statystka; rzecz szczególnie dobrej jakości; zapasowa/dodatkowa rzecz; punkt dodatkowy;
optional extras - biznes dodatki, wyposażenie dodatkowe; opcjonalne/dodatkowe części wyposażenia, wyposażenie dodatkowe dodawane na życzenie;
at no extra charges - bez dodatkowych opłat;
hidden extras - ukryte opłaty dodatkowe;
at no extra costs - bez dodatkowych kosztów;
the little extras in life - drobne przyjemności w życiu;

(Adjective) dodatkowy; nadzwyczajny, niecodzienny, wyjątkowy; oddzielnie płatny;
coffee with extra sugar - kawa z podwójnym cukrem/podwójną porcją cukru;
extra staff - biznes dodatkowy personel;
extra key - dodatkowy klucz;

(Adverb) dodatkowo; specjalnie, szczególnie, wyjątkowo; oddzielnie, osobno;
done extra well - wykonane wyjątkowo dobrze;
try extra hard - starać się jeszcze bardziej, starać się szczególnie mocno;
extra careful - szczególnie ostrożny;
charge extra for sth - doliczać (opłatę) za coś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(additional item) dodatek
music is an ~ muzyka jest dodatkiem
no ~s żadnych dodatków
(edition) nadzwyczajne wydanie.
2.
(minor performer) statysta.adj
1.
(additional) dodatkowy
it costs 2 zl, postage ~ to kosztuje dwa złote plus opłata pocztowa
10 zl ~ 10 złotych więcej.
2.
(special) nadzwyczajny.adv nadzwyczajnie
(drink) : ~ strong ekstra mocny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nadprogramowy

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. dodatkowy
2. wyjątkowy~ bonus dodatkowa premia ~ budgetary funds środki pozabudżetowe ~ expedintures dodatkowe nakłady~ expenses koszty dodatkowe~ pay zob. bonus~ payment dopłata~ price cena specjalna~ profit dodatkowy zysk

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. dodatkowy, wyjątkowy extra charge opłata dodatkowa extra costs dodatkowe koszty extra expadintures dodatkowe nakładyextra dividend dodatkowa dywidenda extra income dodatkowy dochód extra pay dodatek do pensjiextra payment dopłataextra precautions dodatkowe środki ostrożności extra price cena specjalnaextra profit dodatkowy zysk extra rebate rabat dodatkowyextra time trading dogrywka (na giełdzie) at no extra charge bez dodatkowych opłatto earn extra zarabiać dodatkowoto pay extra płacić dodatkowo

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

dodatek, dodatkowy, dopłata

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

w złożeniach oznacza: poza, dodatkowy, zewnątrz

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj specjalny, dodatkowy, nadzwyczajny
adv ponad (normę)
specjalnie, dodatkowo
s dodatek, dopłata

praef poza-, bardzo

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

pref poza
bardzo
extramarital - pozamałżeński
extrasour - bardzo kwaśny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DODATKOWY

DOSTAWNY

LUKSUSOWY

NADZWYCZAJNY

SPECJALNY

DODATKOWO

OSOBNO

DODATEK

STATYSTA [TEATR.]

AUT

PONAD-

POZA-

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adv dodatkowy
Adv niezwykle
N dodatek
N opłata dodatkowa
N statysta

Wordnet angielsko-polski


1. (something additional of the same kind
"he always carried extras in case of an emergency")
dodatek
synonim: duplicate

2. (an additional edition of a newspaper (usually to report a crisis) )
dodatek nadzwyczajny: :

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

dodatkowy, osobny, specjalny
extra cautious: szczególnie ostrożny
extra-judicial act: czynność pozasądowa
extra precautions: dodatkowe środki ostrożności

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dopłata

ekstra

oddzielnie

oddzielny

ponadplanowy

statysta

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now we give you a choice: "We happen to have some extra prints in the closet.
Teraz dajemy Ci wybór "Okazało się, że mamy w szafie dodatkowe reprodukcje.

TED

When those extra three billion people's identity is mobile, it isn't fixed?
Kiedy te trzy miliardy ludzi stają się numerami telefonicznymi, czyż to nie jest to?

TED

For this reason some kind of extra, multi-level aid instruments are needed.
Dlatego potrzebne są jakieś dodatkowe, wielopłaszczyznowe instrumenty pomocowe.

statmt.org

However, I think an extra effort by the Member States would also be useful.
Myślę jednak, że przydatny byłby także dodatkowy wysiłek państw członkowskich.

statmt.org

The government has funded 9,000 extra places this year, chiefly in sciences and maths, but Willetts said he was unsure whether there would be further expansion next year.

www.guardian.co.uk

Worried by empty tables as a result of the economic slump, a group of Michelin-starred establishments are letting customers bring their own favourite bottles for no extra charge, or a modest corkage fee, instead of paying often huge mark-ups on the house wine list.

www.guardian.co.uk

Airworthiness directives are issued by the European agency to advise airlines about extra inspections or repairs needed to deal with potential problems on planes.

www.guardian.co.uk

The BMA's stance poses a major problem for Lansley, who has sought to win the profession's backing by stressing that family doctors will gain unprecedented autonomy, extra influence over their patients' treatment and control of Â?80bn of the NHS budget through a switch to GP-led commissioning of healthcare.

www.guardian.co.uk

Maybe you could use a little extra help on the force.
być może mógłbyś użyć mała dodatkowa pomoc na sile.

I want you to take extra special care of her.
Chcę, abyś się o nią specjalnie troszczył.

Maybe you can put an extra bed in your room.
Może da się wstawić dodatkowe łóżko w waszym pokoju.

Well, then maybe we should get in some extra study time.
No, to może powinniśmy się w jeszcze trochę czasu studiów.

I need a little extra time to take care of business.
Potrzebuję trochę czasu, żeby zająć się interesami.

You two number one extra special very good looking guys.
Ty dwie liczba jedne ekstra specjalne bardzo dobre patrzące faceci.

I know good girls so they give me extra money.
Znam dobrze dziewczyny więc dają mi ekstra pieniądze.

I came into some extra money a couple days later. All right.
Kapnęło mi trochę dodatkowej gotówki kilka dni później.

I believe we've got something extra special for you today.
Mamy dla pana dzisiaj coś wyjątkowego.

I made extra for you to take to work all week.
Zrobiłem więcej dla ciebie, żebyś mógł brać do pracy.

Next time, I will give you an extra half minute!
Następnym razem przydzielę Panu dodatkowe trzydzieści sekund!

He's doing some extra work with one of his teachers right now.
Nie, ma teraz jakieś dodatkowe zajęcia z jednym z nauczycieli.

And we could all use a little bit of extra light right now.
A teraz wszyscy możemy użyć trochę dodatkowego światła.

Call you if anything big comes up, and we need some extra hands.
Zadzwonie do Ciebie jeśli trafi się coś większego, i będziemy potrzebować więcej ludzi

However, there are cases when they need some extra health care which their home state cannot provide.
Zdarzają się jednak przypadki, kiedy potrzebują dodatkowej opieki zdrowotnej, której ich państwo własne nie może im zapewnić.

For example, if we are to have extra staff resources, on what evidence is this based?
Na przykład, jeśli mamy dysponować dodatkowymi zasobami kadrowymi, z czego to wynika?

I've got an extra one if you really want it.
Mam jeszcze jeden, jeśli bardzo byś chciał.

There must be a difference or they wouldn't give you extra pay.
Musi być różnica, bo by nie dali nam podwyżki.

Listen, tonight I thought of a way we could make some extra money.
Posłuchaj, Dzis wieczorem myslałam o sposobie w jaki możemy zarobić dodatkowe pieniądze.

Then a little while later, head comes over, giving you extra reach here.
Po chwili głowa spoczywa na drugim ramieniu, co daje większy zasięg dłoni.

I know. So you like to be extra nice to make up for it?
Tak, wiem, więc jesteś bardzo miły, by im to wynagrodzić.

But I do know how you could make up a little extra credit.
Ale wiem jak możesz zdobyć dodatkowe punkty.

They had extra room on them and there were people in the water.
Było na nich dużo miejsca lecz wielu ludzi znalazło w wodzie.

Do all the other teachers put in this much extra effort?
Czy wszyscy nauczyciele wkładają w to tyle dodatkowego wysiłku?

I got some extra just in case, so keep it with you.
Mam więcej na wszelki wypadek, więc miej to przy sobie.

From this point on, you've got to take extra good care of yourself.
Od teraz musisz bardzo o siebie dbać.

With a kid coming, you can always use some extra money.
Słuchaj, kiedy pojawią się dzieci, zawsze przydają się dodatkowe pieniądze. Prawda.

Between you and me,I made a little extra on the insurance.
Wygląda ładnie, tak między nami, zarobiłam trochę na ubezpieczeniu.

Then when I'm good and ready, we come out with a big extra.
W końcu, kiedy jestem już gotowy, wychodzimy z czymś wielkim.

No one should be forced into working extra hours against their will.
Nie wolno nikogo zmuszać wbrew jego woli do pracy w nadgodzinach.

There's extra points for the one who goes to sleep first.
Dla tego, kto pójdzie spać... Pierwszy.

Here's an extra one Don't give it to your children!
Masz tu jednego extra. Nie dawaj ich dzieciom!

I thought you'd enjoy the extra time with your family.
Myślałem, że nie podoba ci się ten wolny czas. Z rodziną.

I am doing this extra work so that you can stay? at home.
Specjalnie pracuję w tej pracy żebyś mogła zostać w domu.

And there are a couple of extra ones that shouldn't be.
I jest kilka dodatkowych, których nie powinno tu być.

If you have a extra card or could hand them out.
Jeśli ma pan jeszcze jakieś wizytówki, mogłabym je porozdawać.

If you could put some extra money in my account this week?
Jeśli mógłbyś przesłać mi na konto jakieś ekstra pieniądze w tym tygodniu?

The doctor said you bought me a few extra days.
Lekarz powiedział, że kupił mi jeszcze parę dni.

And I have one more surprise for you. something extra special.
Mam jeszcze jedną niespodziankę dla ciebie. Coś super specjalnego.

Him, Red and me had an agreement for an extra share.
On, Red i ja. Dodatkowy udział tylko dla nas.

Look, I know this is a lot of extra trouble for you.
Wiem, że to dla ciebie kłopot, ale chciałbym...

Some extra I've been doing a scene with said he heard it over here.
Statysta, z którym grałem scenę, powiedział mi że to tutaj usłyszał.

Extra cream for the man, he has an age problem.
Dla pana dodatkowa śmietanka. Ma problem z wiekiem.

They've got a nice house with an extra bedroom for you.
Mają miły domek z ładną sypialnią dla Ciebie.

I can take extra special care of that young lady for nothing.
Mogę się specjalnie troszczyć o tę młodą damę. Za darmo.

My dad can't be there, and I need some extra hands.
Mój tata nie da rady a ja potrzebuję ekstra pary rąk.

But it just turns out I have all this extra energy.
Okazało się, że to dodało mi tylko ekstra energii.

Do you guys have an extra bottle of water or something?
Robi cię, który faceci mają dodatkową butelkę wody lub czegoś?

I'm taking back that extra 1,000 I gave you too.
Zabieram również tamten tysiąc, który ci wtedy dałem.

And if it's with a teacher, you get extra points.
A jeśli zdjęcie jest z nauczycielem, dostaje się ekstra punkty.