Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wymienny, dający się wymienić; finanse wymienialny;
be exchangeable for sth - wymieniać się na coś, być wymiennym na coś;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wymienny

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

wymienny, podlegający wymianie ~ debentures obligacje zamienne

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. wymienny
2. wymienialny, podlegający wymianie exchangeable bonds obligacje wymienne na akcje exchangeable value wartość wymienna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAMIENNY

Wordnet angielsko-polski


1. (capable of replacing or changing places with something else
permitting mutual substitution without loss of function or suitability
"interchangeable electric outlets"
"interchangeable parts")
wymienny, wymienialny, zamienny, zamienialny
synonim: interchangeable
synonim: similar
synonim: standardized
synonim: standardised

2. (suitable to be exchanged)
zamienialny: :

Słownik internautów

wymienialny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. wymienny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is therefore important that airline tickets should be exchangeable.
W związku z tym ważne jest, aby bilety lotnicze można było wymieniać.

statmt.org

The ocean contains most of the exchangeable heat on the planet.
Ocean zawiera większość wymienialnego ciepła na planecie.

TED

It is therefore important that airline tickets should be exchangeable.
W związku z tym ważne jest, aby bilety lotnicze można było wymieniać.

This is an economy class ticket, No exchangeable,
To bilet klasy turystycznej - jest niewymienny.

In my view, we should be prepared to cut down on travel costs, for example, but if we cut the number of flights, the airline tickets of Members of the European Parliament should be exchangeable.
Moim zdaniem powinniśmy być przygotowani na przykład na ograniczenie kosztów podróży, jednak jeśli ograniczymy liczbę lotów, bilety lotnicze posłów do Parlamentu Europejskiego powinny podlegać wymianie.