Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) uosobienie, wzór, typowy/najlepszy przykład; szczyty, wyżyny; (typowa) cecha; streszczenie, skrót;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(summary) streszczenie.
2.
(personification) uosobienie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

typowy przykład, uosobienie, streszczenie, wzór, cecha

Nowoczesny słownik angielsko-polski

szczyty

wyżyny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n najlepszy (typowy) przykład

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKRÓT

STRESZCZENIE

ZARYS

Wordnet angielsko-polski

(a standard or typical example
"he is the prototype of good breeding"
"he provided America with an image of the good father")
pierwowzór, oryginał, prototyp, prawzór, protoplasta, autentyk
synonim: prototype
synonim: paradigm
synonim: image

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. skrót
streszczenie
synteza
epitoma

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ucieleśnienie

uosobienie

wzór

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Durga, the epitome of creative feminine energy, or shakti.
Durga to przykład kreatywnej kobiecej energii, lub shakti.

TED

One is the epitome of a traditional European state and the other is a country which is still looking for a way into Europe.
Jedno uosabia tradycyjne państwo europejskie, drugie zaś jest krajem, który nadal szuka drogi do Europy.

statmt.org

Lieutenant Colonel Andy Hadfield, the commanding officer of 1st Battalion the Mercian Regiment, described Remand as "the epitome of the Gurkha soldier - brave, determined and dedicated to his fellow soldiers".

www.guardian.co.uk

When you consider that United maintained their overall superiority in spite of Roman Abramovich pumping millions into Chelsea and Ars?¨ne Wenger turning Arsenal into the epitome of European elegance it may even be conceded that modern titles are harder to come by than in the days when Liverpool would finish ahead of runners-up such as Queens Park Rangers, Southampton and Watford, though naturally one would not wish to voice the opinion too loudly on Merseyside.

www.guardian.co.uk

For Rabinowitz, a tiger "is the epitome of the wild and wildness.

www.guardian.co.uk

David Bennett, chairman of Sotheby's Jewellery in Europe and the Middle East, said the duchess was "a leader of fashion and the epitome of elegance and sophistication for her generation and beyond".

www.guardian.co.uk

I love poetry. To me was the epitome of cool.
Uwielbiam poezję. ...który, jak dla mnie, był całkiem cool.

Upon my life, General, this woman is the epitome of wickedness.
Na moje życie, generale, ta kobieta jest uosobieniem zła.

Besides, it's a lie that Southern Europe is the epitome of happiness!
Masz rację. Poza tym, mówienie że Europa Południowa jest krainą szczęścia jest kłamstwem!

You know, the epitome of human engineering and architecture, maritime architecture at that point.
You wiesz, skrót ergonomii i architektura, morska architektura w tym punkcie.

You said you're at the epitome.
A niby jesteś na szczycie.

One is the epitome of a traditional European state and the other is a country which is still looking for a way into Europe.
Jedno uosabia tradycyjne państwo europejskie, drugie zaś jest krajem, który nadal szuka drogi do Europy.

Durga, the epitome of creative feminine energy, orshakti.
Durga to przykład kreatywnej kobiecej energii, lubshakti.

No, no, no, Deliverance is the epitome of the American Dream.
Nie, nie, nie, Deliverance to ideał amerykańskiego snu.

To our youthfully naive way of thinking, this was the epitome of the arbitrariness and ruthlessness of a particular system.
W naszym dziecinnym myśleniu był to typowy przykład arbitralności i bezwzględności tego konkretnego systemu.

The camp is the epitome of the distance between Morocco and the Saharan people, no matter how many settlers and soldiers they have introduced into the area from which they expelled thousands of genuine inhabitants.
Obóz jest wyrazem wielkiej przepaści pomiędzy Marokiem a Saharyjczykami, niezależnie od tego, jak wielu osadników i żołnierzy wprowadzą na obszary, z których wygnali tysiące rdzennych mieszkańców.