Wordnet polsko-angielski


1. (a rude expression intended to offend or hurt
"when a student made a stupid mistake he spared them no abuse"
"they yelled insults at the visiting team")
abuse, insult, revilement, contumely, vilification
synonim: obelga
synonim: zniewaga
synonim: obraza
synonim: policzek
synonim: znieważenie
synonim: afront
synonim: dotknięcie
synonim: dyshonor
synonim: ujma
synonim: poniżenie
synonim: dyzgust

2. (descriptive word or phrase)
epithet: : synonim: określenie
synonim: wyrażenie
synonim: określnik

3. (descriptive word or phrase)
epithet: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

epithet
obrzucać kogoś ~tami to call sb names

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C epithet

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m epithet

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EPITHET

INVECTIVE

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

gr. epiteth