Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna adrenalina, epinefryna;

Wordnet angielsko-polski

(a catecholamine secreted by the adrenal medulla in response to stress (trade name Adrenalin)
stimulates autonomic nerve action)
adrenalina, epinefryna
synonim: epinephrine
synonim: adrenaline
synonim: Adrenalin