Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) militarny obóz, obozowisko; rozbicie obozu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C obozowisko
(camp) obóz

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obóz, obozowisko

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n obozowisko

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KOCZOWISKO

LEGOWISKO

ROZŁOŻENIE SIĘ OBOZEM

Wordnet angielsko-polski


1. (temporary living quarters specially built by the army for soldiers
"wherever he went in the camp the men were grumbling")
obóz
synonim: camp
synonim: cantonment
synonim: bivouac

2. (the act of encamping and living in tents in a camp)
biwak: : synonim: camping
synonim: bivouacking
synonim: tenting

3. (the act of encamping and living in tents in a camp)
campingowanie, kempingowanie: : synonim: camping
synonim: bivouacking
synonim: tenting

4. (a site where people on holiday can pitch a tent)
pole biwakowe, pole namiotowe: : synonim: campsite
synonim: campground
synonim: camping site
synonim: camping ground
synonim: bivouac
synonim: camping area

Słownik internautów

obozowisko

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

obóz

obozowanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

obozowanie; obozowisko; rozłożenie się obozem; rozbicie obozu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And all their cities in the places wherein they dwelt, and all their encampments, they burnt with fire.
A wszystkie miasta ich, w których mieszkali, i wszystkie zamki ich popalili ogniem;

Jesus Army

In Greece, as in other countries, the majority of Roma live in wretched conditions, in encampments, without water or drainage.
W Grecji, tak jak w innych krajach, większość Romów żyje w strasznych warunkach, w obozowiskach bez wody i kanalizacji.

statmt.org

Now these are their dwelling-places according to their encampments in their borders: to the sons of Aaron, of the families of the Kohathites (for theirs was the [first] lot),
A te są mieszkania ich, według pałaców ich w granicy ich, to jest, synów Aaronowych według rodzaju Kaatytów: bo to był ich los.

Jesus Army

Hove is known among music lovers for its festival, held each June, where 10,000 people gather to hear bands such as Florence and the Machine, Muse and Vampire Weekend belting out their songs in an old military encampment next to the nature reserve.

www.guardian.co.uk

The mayor's press office describes the current encampment delicately as "an ongoing situation".

www.guardian.co.uk

And there they have stayed, studiously ignored or glared at by him, but gradually building up a new encampment until, by yesterday, there were 15 or 16 tents in a ragged line all along the eastern side of the square and curling round to the south.

www.guardian.co.uk

Came into our encampment and asked to come with us.
Wszedł do naszego obozu i poprosił, żebyśmy z nim poszli.

We did find something in the forest near our encampment.
Znaleźliśmy coś w lesie, niedaleko naszego... obozowiska.

One day their bodies were put on display in the encampment.
Któregoś dnia ich ciała wystawiono na pokaz w obozie.

A military encampment is no place for a lady.
Obóz wojskowy nie jest miejscem dla damy.

Give word to break encampment as Apollo approaches eastern sky.
Daj rozkaz, by zwinąć obóz, gdy tylko Apollo pojawi się na wschodzie.

I have received no order to break encampment.
Nie otrzymałem rozkazu, by zwinąć obóz.

All right, once we take the encampment we become defenders to buy Carter time.
Dobra, kiedy dotrzemy do obozu, stajemy się obrońcami, żeby dać Carter czas.

We have what looks like an enemy encampment.
Widzimy coś, co wygląda jak obozowisko wroga.

What is your purpose so near rebel encampment?
Co robisz tak blisko obozu buntowników?

A sloping plain. Cover for encampment. And an opportunity to flank the enemy.
Pochyły i gładki... z kryjówką na obóz... i możliwością otoczenia wroga.

Women are forbidden in the encampment.
Kobiety nie mają wstępu do obozu.

We can reach Memnon's encampment by nightfall.
Powinniśmy dotrzeć do obozu Memnona przed zmierzchem.

Cover for encampment.
Ochrona dla obozowiska.

Dawn. At the encampment. 6:00 a.m.
Bądź o szóstej rano w obozie.

P.F.C. fucknuts, this is an enemy encampment.
Pojebani to jest obóz wroga. = starszy szeregowy.

Major Whitside, 2nd Battalion, 7 th Cavalry Encampment, at Wounded Knee Creek, sir.
Od majora Whitsida. Batalion w obozie Pułku Kawalerii przy strumieniu Wounded Knee.