Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda wapiti, klępa, łosza, łosię, łoszak, łoś; skóra łosiowa;
american elk - wapiti;
american elk - wapiti;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (pl elks, elk) łoś europejski

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

łoś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

łoś euroazjatycki

jeleń wapiti

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

elkn Łoś Beavers, elk, bears and more can be found here (Można tu spotkać bobry, łosie, niedźwiedzie i wiele innych zwierząt) - Independent (2001)

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

elkn Członek męskiej organizacji społeczno-charytatywnej, tzw. the Benelovent and Protective Order of Elks Is your uncle an Elk? (Twój wujek należy do organizacji charytatywnej Elks?) - Student University of Tennessee (1999) Members are called "
Elks"
(Na jej członków mówi się "
Elkowie") - Jonathan Crowther (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zool. łoś

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

łoś
wapiti

Wordnet angielsko-polski


1. (common deer of temperate Europe and Asia)
jeleń szlachetny, jeleń
synonim: red deer
synonim: American elk
synonim: wapiti
synonim: Cervus elaphus

2. (large northern deer with enormous flattened antlers in the male
called `elk' in Europe and `moose' in North America)
łoś: : synonim: moose
synonim: Alces alces

3. (large North American deer with large much-branched antlers in the male)
wapiti: : synonim: wapiti
synonim: American elk
synonim: Cervus elaphus canadensis

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wapiti

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zool. łoś

Słownik środowiska angielsko-polski

łoś m zool.

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You know, coyote in Central Park, a whale in the Gowanus Canal, elk in Westchester County.
Znacie przypadki Kojota w Central Parku, wieloryba w Kanale Gowanus łosia w Hrabstwie Westchester.

TED

"We've got bears spending the whole summer eating oats in the field, out there with the elk and the deer, and getting fatter and fatter," said Jamie Jonkel, a grizzly manager and wildlife conflict specialist with Montana Fish, Wildlife and Parks, the state government's conservation agency.

www.guardian.co.uk

Her researches for Ghost Hunter also took her to Finnish Lapland, where she snowshoed on the trail of elk and reindeer.

www.guardian.co.uk

Why, you got a lot of pet elk at home?
A co? Trzymasz w domu jakieś łosie?

Whatever it was sure made a mess of this elk.
Cokolwiek to było nieżle poszarpało tego łosia.

And I'm glad that you're getting to keep your wall elk tongue.
A ja cieszę się, że zachowałeś swoją ścianę w kolorze język łosia.

After hours of waiting, sometimes, up comes a moose or a Rocky Mountain elk.
Po godzinach oczekiwania czasami, pojawia się łoś, lub łoś Rocky Mountain.

But Little Elk had no baby at all.
Ale Mały Łoś jeszcze nie miała dziecka.

El Presidente is dead, impaled by a stuffed elk head.
El Presidente nie żyje, zabity przez wypchaną zwierzęcą głowę.

Because that Elk Snout mountain man is still working on my closet.
Ponieważ ten troglodyta z Elk Snout wciąż pracuje w mojej garderobie.

If you know the identity of this woman, please contact Elk Cove Hospital.
Jeśli komuś znana jest tożsamość tej kobiety, prosimy o kontakt ze szpitalem.

Snake Woman, get me my elk burial robe.
Kobieto Wężu, podaj mi szatę pochówku z łosia.

Bring them to the people of Elk Cove!
To się spodoba ludziom z Elk Cove.

This last year, I went elk hunting.
W zeszłym roku byłem na polowaniu na łosie.

The body was in the Elk River.
Ciało było w rzece Elk w Wirginii Zachodniej.

I have been calling all over Elk Cove.
Dzwoniłem po całym Elk Cove.

Little Elk, you go to sleep.
Idź już spać Mały Łosiu.

I brought you some elk meat.
Przyniosłem ci mięso z łosia.

Why in the world do you care what some carpenter from Elk Snout thinks of you?
Dlaczego tak cię obchodzi to, co myśli o tobie jakiś stolarz z Elk Snout?

I'm here to take a Dolan Lone Elk into federal custody.
Jestem tu, aby zabrać Dolana Samotnego Łosia do aresztu federalnego.

This new one today washed up here. Elk River, West Virginia.
Ta dzisiejsza wypłynęła tutaj, w rzece Elk w Wirginii Zachodniej.

It has to be elk tongue!
To musi być język łosia!

Not as a Mason nor as an Elk.
Nie jako Mason , czy Elk.

First of all, Ethan Lone Elk had been painted red from head to toe.
Przede wszystkim, Ethan Samotny Łoś został pomalowany na czerwono od stóp do głów.

Point the boat back to Elk Snout.
Skieruj łódź na Elk Snout.

A cool name? Red Elk or Running With the Wolf?
Tak jak np. czerwony jeleń albo biegnący z wilkami?

There's no elk around here.
W pobliżu nie ma żadnych łosi.

No. Dolan Lone Elk, right before the grabbed him.
Nie, Dolan Samotny Łoś, chwilę przed tym jak zwinęło go

I will sing you a Love song taught to me by Hehaka, The Elk.
Zaśpiewam ci miłosną pieśń której nauczył mnie Hehaka, The Elk (Wapiti).

So, Ethan Lone Elk wouldn't cut you any slack for observing sacred religious rituals?
Tak więc, Ethan Samotny Łoś nie okazał się pobłażliwy, dla świętych rytuałów religijnych?

Meantime, I need to talk to Dolan Lone Elk.
Tymczasem muszę porozmawiać z Dolanem Samotnym Łosiem.

If you're Dolan Lone Elk, then who's this?
Jeśli ty jesteś Dolan Samotny Łoś, to, kto to jest?

Lauryn Lone Elk ... she's training, third table in.
Lauryn Samotny Łoś... prowadzi szkolenie, przy trzecim stole.

This house belongs to Dolan Lone Elk.
Ten dom należy do Dolana Samotnego Łosia.

West Virginia. Elk River.
Wirginia Zachodnia, rzeka Elk.

Digging Bear, Little Elk and Corn Woman.
Kopiący Niedźwiedź, Mały Łoś i Kobieta Zboże.

After Walt questioned her, Lauryn Lone Elk quit.
Po tym jak Walt ją przesłuchał, Lauryn Samotny Łoś odeszła.

Why does old enemy... ...Prickly Jack come to Nervous Elk?
Czemu... stary wróg, Gaptus Jack, przychodzi do Nerwowego Łosia?

And White Elk Woman, too, and Dirt On The Nose, and High Wolf.
Biały Łoś i Brud na Nosie, i Górski Wilk.

I await the day when the United States of America or Australia wake up to the fact that there is bullfighting in Spain and elk hunting in Finland.
Czekam na dzień, kiedy Stany Zjednoczone lub Australia uświadomią sobie fakt praktykowania walk byków w Hiszpani oraz polowań na łosie w Finlandii.

However, gender mainstreaming as a central idea - which has brought us paternity leave, among other things - has already had the results that might have been expected, since Swedish fathers are not alone in preferring elk hunting or reading the newspaper to looking after children.
Jednak gender mainstreaming jako podstawowa i przewodnia idea owocująca między innymi urlopami ojcowskimi dla mężczyzn już ma swoje nawet oczekiwane skutki, gdyż nie tylko szwedzcy ojcowie wolą zamiast opieki nad dzieckiem polowanie na łosie oraz czytanie gazet.