Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zgrabny, gustowny, elegancki, wytworny; zgrabnie napisany; prosty, przejrzysty;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj elegancki, wytworny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

elegancki, wytworny, prosty, przejrzysty

Nowoczesny słownik angielsko-polski

spuchnięcie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GUSTOWNY

WYTWORNY

WYKWINTNY

SZYKOWNY

STROJNY

REPREZENTACYJNY

ARTYSTYCZNY

NOBLIWY

ELEGANT

WYKWINTNIŚ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

elegancki
wytworny

Słownik internautów

elegancki

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In our opinion, this is certainly not the most elegant of reports.
Naszym zdaniem sprawozdanie z pewnością nie należy do najelegantszych.

statmt.org

Physically, a really cool, elegant, thinking coming along lately.
Fizycznie, naprawdę fajnego, eleganckiego myślenia, które ostatnio nadeszło.

TED

So we asked the goose to do it again, and hoped she would do somehow, a more elegant or pretty job.
Poprosiliśmy tą gęś o zrobienie tego ponownie, w nadziei, że zrobi to jakoś bardziej elegancko.

TED

And in particular, there's one rather strange one, in the most elegant unified theories we have.
I jest jeden szczególnie dziwny w jednej z najbardziej przejrzystych teorii unifikacji, którą posiadamy.

TED

Mr President, this Treaty is not an elegant document.
Panie przewodniczący! Traktat nie jest napisany pięknym stylem.

statmt.org

Urbane, courteous and elegant in a white guayabera, Luque agrees to an interview.

www.guardian.co.uk

This elegant parasol not only provides a dramatic ceiling for the top floor living space, kitchen and dining area, it also allows mesmerising 360-degree views of the Suffolk coast: on one side tractors plough fields; on the other, vast ships plough the last leg of journeys from, say, China to Felixstowe.

www.guardian.co.uk

Pete Rock's drum programming had a really natural feel, like jazz; it sounds elegant but tough.

www.guardian.co.uk

Giggs, with one elegant swish of that trusted left boot, has now scored in 21 successive seasons in top-flight football.

www.guardian.co.uk

Everything about my life was simple and elegant, for once.
Chociaż raz, wszystko w moim życiu było proste i eleganckie.

Well, what do you think of my elegant new suit?
Co pani myśli o moim eleganckim nowym kostiumie?

In our opinion, this is certainly not the most elegant of reports.
Naszym zdaniem sprawozdanie z pewnością nie należy do najelegantszych.

Jason and I decided we wanted everything to be simple, elegant.
Jason i ja zdecydowaliśmy chcieliśmy wszystko być prosty, elegancki.

Despite your most elegant transformation, the body is still the same.
Wbrew twojej najbardziej eleganckiej transformacji, ciało jest nadal tym samym.

She wants to make the switch in an elegant way.
Chce to zrobić w elegancki sposób.

There was a hand gesture which we saw as being very elegant.
Była tam ręka w geście który znamy jako bardzo elegancki.

You have a nice bone structure, a really elegant look.
Masz niezłą strukturę kości, co czyni elegancką.

Amy, remember, I just want everything to be very simple, elegant and modern, you know?
Amy, pamiętaj, po prostu chcę, aby wszystko być bardzo proste, elegancki i nowoczesny, wiesz?

I'm hoping you have something more elegant than shooting me in the head.
Mam nadzieję, że wymyślisz coś bardziej eleganckiego od Mal strzelającej mi w głowę.

Usually, we do not get much further than elegant allusions.
Zazwyczaj nie udaje nam się wyjść poza eleganckie aluzje.

Very elegant, sir, though you've put on a little weight.
Bardzo elegancki, ale przybral pan troche na wadze.

The whole town will see you standing up there looking authoritative and elegant.
Całe miasto zobaczy cię zdecydowaną i elegancką.

I've got an elegant new house across the park.
Mam nowy, elegancki dom po drugiej stronie parku.

Why don't we go to Eveningwear and find you something elegant?
Chodźmy teraz do stoiska ze strojami wieczorowymi i wybierzemy ci coś eleganckiego.

I thank you for treating me like a fool in such an elegant way.
Dziękuję, że traktuje mnie pan jak kretyna, w tak elegancki sposób.

Though, perhaps, ever so slightly less elegant under pressure.
Choć może trochę mniej elegancka pod presją.

In my opinion, wine is one of the most elegant products that agriculture can produce.
Moim zdaniem wino to jeden z najbardziej eleganckich produktów, jaki wytworzyć może rolnictwo.

Maybe you're naked and I'm the only guest, but it'd still be elegant.
Jesteś naga, a ja jako jedyny gość, ale i tak jest elegancko.

Well, that's the last we'il see of elegant economy in this house.
To już ostatnia elegancka oszczędność, jaką zobaczymy w tym domu.

Well, your mother must've been a very elegant lady.
W takim razie twoja mama musi być bardzo elegancką damą.

It is a very elegant instrument, but so large.
To bardzo elegancki instrument, ale taki duży.

This is not most elegant place, but it is quiet.
To niezbyt eleganckie miejsce, ale za to spokojne.

I've got just a couple examples. Physically, a really cool,elegant, thinking coming along lately.
Mam kilka przykładów. Fizycznie, naprawdę fajnego,eleganckiego myślenia, które ostatnio nadeszło.

Just as it turned colder, the brown with rabbit fur and so elegant.
Właśnie kiedy to obróciło się wszystko, brązowy z futrem króliczym jest elegancki.

We were all deceived by his, I must say, elegant artifice.
Wszyscy zostaliśmy oszukani przez jego, muszę przyznać, elegancką przebiegłość.

Lives in an elegant villa in the south of France.
Mieszka w eleganckiej willi na południu Francji.

She is an elegant woman just like you.
Ona jest taką elegancką damą, tak jak ty!

It would've been just elegant, lying in a bath, drinking champagne.
To byłoby takie eleganckie, leżeć w wannie i pić szampana.

It's just that, nowadays, really elegant people never take hacks.
Tylko w dzisiejszych czasach naprawdę eleganccy ludzie nie biorą powozów.

A voluntary resignation's slightly more elegant than a bullet in the brain.
Dobrowolna rezygnacja jest bardziej elegancka niż kula w łeb.

I'm just an elegant man who wants to live in an elegant world.
Jestem tylko eleganckim człowiekiem, który chce żyć w eleganckim świecie.

I find Lady Rochester a more elegant and interesting subject.
Uważam Lady Rochester za bardziej elegancką i interesującą modelkę.

What we need is not more elegant words, but rather cooperation that is tangible and active.
Potrzeba nam konkretnej i aktywnej współpracy, a nie jedynie więcej eleganckich słów.

Was it those filthy trollops who taught you such elegant French?
Ciekawe, kto nauczył was tak wytwornej francuskiej mowy? Czyżby wasze francuskie nałożnice?

This evening, you will be the most elegant.
Dziś wieczorem będziesz najbardziej elegancka.

The only other item is this very elegant, but blank swipe card.
Tylko inny obiekt, ten elegancki, ale puste wymiany karty.

No, actually. Simple in a really elegant way.
Nie, jest prosta w bardzo... elegancki sposób.

It is not the most elegant of agreements, but it does ensure more democracy in Europe.
Nie jest on może najbardziej eleganckim porozumieniem, lecz z pewnością gwarantuje większą demokrację w Europie.

I don't want it elegant. I want the natural look.
Nie chcę wyglądać elegancko, tylko naturalnie.

You know, like the rich, elegant people do.
Tak jak robią to bogaci, wytworni ludzie.

But until recently, tethers were merely an elegant idea.
Do niedawna był to jednak tylko ciekawy pomysł.

Of course, Mother and Simon find the whole thing divinely elegant.
Oczywiście mama i Simon są bosko eleganccy.

For beautiful Nancy with the long, elegant feet.
Dla przepięknej Nancy z długimi, eleganckimi stopami.

Of course, if you really want to be really elegant...
Oczywiście, jeśli na prawdę chcesz być prawdziwą elegantką...

Well, the equation balances, but it's certainly not elegant.
Równanie się zgadza, ale nie jest eleganckie. Walić to.

Elegant yet warm, she may be a princess.
Jaka elegancka, mogła by być księżniczką.

Yes, a truly elegant way of breaking this deadlock.
Tak, zdecydowanie elegancki sposób wybrnięcia z tego problemu.

All I had on my mind were Felice and her elegant perfume.
Mój umysł był skupiony na Felice i jej eleganckich perfumach.